EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ
А. Л. Помаза-Пономаренко

Назад

УДК: 351.824.11

А. Л. Помаза-Пономаренко

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Анотація

У статті аргументовано доцільність використання низки принципів (системності, синергії, функціональності, виваженості, послідовності, ефективності тощо) при вдосконаленні системи державного регулювання розвитку електроенергетичної галузі. Ці пропозиції корисні з точки зору як підвищення ефективності державного управління такою галуззю та безпекою в Україні, так і модернізації її реального сектору й активізації інноваційної та інвестиційної діяльності. Систематизовано теоретико-методологічні напрацювання й уточнено, що механізми державного регулювання розвитку електроенергетичної галузі в Україні потрібно розглядати як наукову категорію, що має у своїй основі динамічний вияв — правові, організаційні й економічні методи державного впливу, які обумовлюють прийняття ефективних управлінських рішень щодо функціонування галузі, регуляторних — щодо функціонування ринку електричної енергії, забезпечення його економічної та фінансової стабільності тощо.

A. Pomaza-Ponomarenko

METHODOLOGICAL FRAMEWORK FOR FORMATION OF THE MECHANISMS OF GOVERNMENT REGULATION OF THE DEVELOPMENT OF POWER INDUSTRY

Summary

The paper gives reasons for appropriateness of application of the range of principles (of systematization, synergy, functionality, reasonableness, consistency, effectiveness etc.) in the process of modernization of system of the state administration of electric power engineering. These proposals are valuable from the point of view of the state administration efficiency increase in the area of electric power engineering and security in Ukraine, and of its real sector modernization and the innovation and investment activity intensification. The theoretical and methodological groundwork was systematized and it was specified that the mechanisms of government regulation of the development of power industry in Ukraine must be considered as a scientific category, which is based on the dynamic expression — legal, organizational and economic methods of state influence. They determine the effective administrative decisions concerning the functioning of the industry, and the regulatory ones concerning the functioning of the market of electric power, the guarantee of its economic and financial stability, etc.

№ 17 2017, стор. 106 - 109

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 260

Відомості про авторів

А. Л. Помаза-Пономаренко

к. держ. упр., провідний науковий співробітник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

A. Pomaza-Ponomarenko

PhD in public administration, Senior scientific employee of the Еducational and scientific-production center, National university of civil protection of Ukraine

Як цитувати статтю

Помаза-Пономаренко А. Л. Методологічні засади формування механізмів державного регулювання розвитку електроенергетичної галузі. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 17. С. 106–109.

Pomaza-Ponomarenko, A. (2017), “Methodological framework for formation of the mechanisms of government regulation of the development of power industry”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 106–109.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.