EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ВІЛ/СНІДУ В УКРАЇНІ
О. В. Лучинська

Назад

УДК: 351. 316.35

О. В. Лучинська

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ВІЛ/СНІДУ В УКРАЇНІ

Анотація

У роботі проаналізовано особливості структурно-функціональної моделі державно-громадської співпраці у сфері протидії ВІЛ/СНІДу та наявні проблеми в інституційній системі. Державно-управлінська специфіка аналізу виявляється в теоретичному осмисленні структурно-функціональної моделі державно-громадської співпраці у протидії ВІЛ/СНІДу та практичному підході до розробки основних напрямів її удосконалення. Ефективність і чіткість функціонування всіх ланок державно-громадської співпраці у сфері протидії ВІЛ/СНІДу можливі тільки при узгодженій їх взаємодії. Тому керівні органи охорони здоров'я державного і територіального рівнів, лікарські асоціації, навчальні заклади, медичні заклади, сервісні організації повинні керуватися єдиною стратегією та концептуальними підходами до поліпшення якості надання послуг на всіх рівнях.

O. Luchynska

WAYS TO IMPROVE STATE-PUBLIC COOPERATION IN THE SPHERE OF COMBATING HIV/AIDS IN UKRAINE

Summary

The main goal of the research is the scientific and theoretical substantiation of the improvement of the structural and functional model of state-public cooperation in the field of combating HIV/AIDS in Ukraine. The state-managerial specifics of the analysis manifests itself in a theoretical interpretation of the structural and functional model of state-public cooperation in combating HIV/AIDS and a practical approach in developing the basic directions for its improvement. The effectiveness and clear functioning of all levels of state-public cooperation in the field of combating the spread of HIV/AIDS are possible only if their interaction is coordinated. Therefore, state and territorial health-care management bodies, medical associations, educational institutions, medical institutions, and service organizations should be guided by a single strategy and conceptual approaches in improving the quality of service provision at all levels.

№ 17 2017, стор. 124 - 131

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 242

Відомості про авторів

О. В. Лучинська

аспірант кафедри соціальної та гуманітарної політики, НАДУ при Президентові України

O. Luchynska

post-graduate student of social and humanitarian policy at the National Academy of Public Administration at the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Лучинська О. В. Шляхи удосконалення державно-громадської взаємодії у сфері протидії віл/сніду в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 17. С. 124–131.

Luchynska, O. (2017), “Ways to improve state-public cooperation in the sphere of combating hiv/aids in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 124–131.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.