EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРАКТИКА ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ДО ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА
Ю. В. Корнєєва

Назад

УДК: 338.2

Ю. В. Корнєєва

ПРАКТИКА ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ДО ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА

Анотація

У статті наголошено на важливості залучення іноземних інвестицій до підприємств, що належать до державного сектору, у контексті зниження прямих фіскальних ризиків для державного бюджету у середньостроковій перспективі. Відзначено, що останнім часом у якості іноземних інвесторів активно виступають компанії, що знаходяться у повній або частковій власності іноземних держав. У статті виділено та охарактеризовано базові моделі регулювання інвестиційної діяльності компаній, що знаходяться у державній власності іноземної держави: внутрішня модель, акредитаційна модель, модель приватного підприємництва. Відзначено, що регуляторний режим в Україні щодо іноземного інвестування має відповідати турбулентності світового простору, швидко змінюватися та пристосовуватися до нових умов та викликів. Для підвищення прозорості відбору інвестиційних проектів та заявок автором запропоновано використовувати платформу на основі технології блокчейн, що гарантуватиме цілковиту прозорість у процесі прийняття рішень та унеможливлюватиме існування корупційних схем.

I. Kornieieva

PRACTICE OF ATTRACTING FOREIGN INVESTMENTS TO THE PUBLIC SECTOR

Summary

The article emphasizes the importance of attracting foreign investments to enterprises of the public sector in the context of reducing the direct fiscal risks for the state budget in the medium-term perspective. It is noted that recently, foreign state-owned companies are actively acting as foreign investors. The basic regulation models of investment activity of foreign state-owned companies are outlined and described in the article (internal model, accreditation model, model of private entrepreneurship). It is noted that the regulatory regime in Ukraine concerning foreign investment should correspond to the turbulence of the global space, change rapidly and adapt to new conditions and challenges. In order to increase the transparency of selection of investment projects and applications, the author proposes to use a platform based on Blockchain technology, which will ensure full transparency in the decision-making process and reduce the possibility of the existence of corruption schemes.

№ 18 2017, стор. 17 - 22

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 500

Відомості про авторів

Ю. В. Корнєєва

к. е. н., докторант, ДННУ "Академія фінансового управління", м. Київ

I. Kornieieva

Phd in Economics, Post-Doc, Academy of Financial Management, Kyiv

Як цитувати статтю

Корнєєва Ю. В. Практика залучення іноземних інвестицій до державного сектора . Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 18. С. 17–22.

Kornieieva, I. (2017), “Practice of attracting foreign investments to the public sector”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 17–22.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.