EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
М. В. Андрієнко, В. С. Шако

Назад

УДК: 351

М. В. Андрієнко, В. С. Шако

МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Анотація

У статті проаналізовано механізми реалізації державної екологічної політики на регіональному рівні в Україні. Розглядається розподіл функцій між суб'єктами державної економічної політики на регіональному рівні. Виокремлено проблемні аспекти та протиріччя регіональної екологічної політики. Запропоновано напрями удосконалення державної екологічної політики на регіональному рівні.

M. Andriyenko, V. Shako

MECHANISMS OF REALIZATION OF STATE ENVIRONMENTAL POLICY AT REGIONAL LEVEL

Summary

The article analyzes the mechanisms of implementation of the state ecological policy at the regional level in Ukraine. The distribution of functions between the subjects of state economic policy at the regional level is considered. The problematic aspects and contradictions of the regional ecological policy are highlighted. The directions of improvement of the state ecological policy at the regional level are offered.

№ 18 2017, стор. 47 - 53

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 624

Відомості про авторів

М. В. Андрієнко

д. н. держ. упр., доцент, начальник науково-дослідного центру заходів цивільного захисту, Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

M. Andriyenko

Doctor of Sciences, Associate Professor, head of research center of civil protection measures, Ukrainian Scientific Research Institute of Civil Protection


В. С. Шако

здобувач, ПрАТ "Міжрегіональна академія управління персоналом"

V. Shako

Researcher, PJSC "Interregional Academy of Personnel Management"

Як цитувати статтю

Андрієнко М. В., Шако В. С. Механізми реалізації державної екологічної політики на регіональному рівні. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 18. С. 47–53.

Andriyenko, M. and Shako, V. (2017), “Mechanisms of realization of state environmental policy at regional level”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 47–53.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.