EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ КРИЗОВОГО СТАНУ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ ПРИ ДЕРЖАВНОМУ АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ
І. П. Мігус, К. В. Карпова, Я. С. Коваль

Назад

УДК: 336.71

І. П. Мігус, К. В. Карпова, Я. С. Коваль

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ КРИЗОВОГО СТАНУ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ ПРИ ДЕРЖАВНОМУ АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ

Анотація

У статті розглянуто існуючі методи оцінювання кризового стану банківських установ України та визначено основні напрями їх вдосконалення в контексті державного антикризового управлінні. Проаналізовано ефективність державного антикризового управління Національним банком України під час банківської кризи. Розглянуто науково-методичні підходи до пошуку оптимальних методів державного антикризового управління в банківському секторі.

I. Mihus, K. Karpova, Ya. Koval

IMPROVING THE METHODS OF EVALUATION OF THE CRISIS STATE OF UKRAINIAN BANKING INSTITUTIONS AT PUBLIC ANTICRISM MANAGEMENT

Summary

The article examines existing methods of assessing the crisis situation of Ukrainian banking institutions and outlines the main directions for their improvement in the context of state crisis management. The effectiveness of the state anti-crisis management by the National Bank of Ukraine during the banking crisis has been analyzed. The scientific and methodical approaches to the search of optimal methods of state crisis management in the banking sector are considered.

№ 18 2017, стор. 54 - 60

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 532

Відомості про авторів

І. П. Мігус

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

I. Mihus

Doctor of Economic Science, Professor, Head of the Management and Economic Security Department Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky, Cherkasy


К. В. Карпова

к. е. н., доцент, професор кафедри управління безпекою, правоохоронної та антикорупційної діяльності, ПрАТ "Міжрегіональна академія управління персоналом"

K. Karpova

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor, Department of Security Management, Law enforcement and anti-corruption activities, PJSC "Interregional Academy of Personnel Management"


Я. С. Коваль

здобувач, ПрАТ "Міжрегіональна академія управління персоналом"

Ya. Koval

Researcher, PJSC "Interregional Academy of Personnel Management"

Як цитувати статтю

Мігус І. П., Карпова К. В., Коваль Я. С. Удосконалення методики оцінювання кризового стану банківських установ України при державному антикризовому управлінні. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 18. С. 54–60.

Mihus, I., Karpova, K. and Koval, Ya. (2017), “Improving the methods of evaluation of the crisis state of ukrainian banking institutions at public anticrism management”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 54–60.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.