EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЯК ОДНА ЗІ СКЛАДОВИХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
З. В. Гбур

Назад

УДК: 351.72

З. В. Гбур

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЯК ОДНА ЗІ СКЛАДОВИХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Анотація

У статті з'ясовано сутність економічної безпеки як однієї зі складових забезпечення національної безпеки України на сучасному етапі. Проаналізовано основні визначення "національної безпеки" та "економічної безпеки". В результаті аналізу основних дефініцій побудовано структурну модель національної безпеки з виокремленням економічної безпеки як однієї з найважливіших структурних частин. Встановлено, що економічна безпека є однією з восьми запропонованих складових національної безпеки. Вона посідає одне з чільних місць у системі забезпечення національної безпеки України і стосується практично всіх інших складових. Виокремивши економічну безпеку серед інших складових національної безпеки виявлено основні її елементи, серед яких економічна незалежність, стійкість і стабільність національної економіки та здатність до саморозвитку і прогресу. Проаналізовано підходи до тлумачення поняття економічної безпеки держави за допомогою таких характеристик, як стійкість та стабільність, економічна незалежність, самовідтворення та саморозвиток та національні інтереси. Запропоновано основні заходи забезпечення економічної безпеки України.

Z. Hbur

ECONOMIC SECURITY, AS ONE OF THE COMPLEX PROVIDES OF NATIONAL SECURITY OF UKRAINE AT THE MODERN STAGE

Summary

The article clarifies the essence of economic security as one of the components of ensuring the national security of Ukraine at the present stage. The basic definitions of "national security" and "economic security" are analyzed. As a result of the analysis of the main definitions, a structural model of national security with a distinction of economic security as one of the most important structural units was constructed. It has been established that economic security is one of the eight proposed components of national security. It occupies one of the leading places in the system of providing national security of Ukraine and concerns almost all other components. Having distinguished economic security among other components of national security, its main elements were identified, including economic independence, stability and stability of the national economy and the ability to self-development and progress. The approaches to the interpretation of the concept of state economic security are analyzed with the help of such characteristics as stability and stability, economic independence, self-development and self-development and national interests. The main measures of providing economic security of Ukraine are proposed.

№ 18 2017, стор. 81 - 86

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 571

Відомості про авторів

З. В. Гбур

к. держ. упр., Головний спеціаліст Міністерства фінансів України, м. Київ, Україна

Z. Hbur

PhD

Як цитувати статтю

Гбур З. В. Економічна безпека як одна зі складових забезпечення національної безпеки України на сучасному етапі. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 18. С. 81–86.

Hbur, Z. (2017), “Economic security, as one of the complex provides of national security of Ukraine at the modern stage”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 81–86.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.