EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРИНЦИПИ ДЕМОКРАТИЧНОГО ВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
В. О. Зозуля

Назад

УДК: 351:321.7:339.9

В. О. Зозуля

ПРИНЦИПИ ДЕМОКРАТИЧНОГО ВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Анотація

Статтю спрямовано на дослідження принципів демократичного врядування та визначення основних принципів демократичного врядування в умовах глобалізації. Актуальність статті обумовлена інноваційними глобалізаційними процесами та впливом і взаємозв'язком демократичного врядування із глобалізацією.
У межах статті автору вдалося конкретизувати основні принципи демократичного врядування в умовах глобалізації, віднісши до них: врядування через згоду, верховенства права та закону, розподілу влади, справедливості, доступності, транспарентності, системності, саморегуляції, участі, субсидіарності, універсальності; а також встановити, що принципи демократичного врядування в умовах глобалізації направлені на публічність, відкритість, підконтрольність процесу публічного управління; забезпечення підтримки населення при обранні стратегії розвитку, прийнятті управлінських рішень; формування диспозиції в теорії публічного управління та адміністрування, асоціюванні його з ефективним врядуванням в цілому.

V. Zozulia

THE BASIC PRINCIPLES OF GOOD GOVERNANCE IN A GLOBALIZED WORLD

Summary

This article is aimed at studying of good governance principles and defining the basic principles of good governance in a globalized world. The urgency of the article is driven by innovative globalization processes, influence and interconnection of good governance with globalization. As a matter of this article, the author succeeded in specifying of the basic principles of good governance in a globalized world by referring to them: governance through consent, rule of law and legislation, power distribution, justice, accessibility, transparency, systemicity, self-regulation, participation, subsidiarity, universality. He also establish that the principles of good governance under the conditions of globalization are directed at publicity, openness, and control over the process of public administration, providing support to people in choosing development strategies, making managerial decisions, disposition formation in the theory of public administration and management and its association with effective governance in general.

№ 18 2017, стор. 108 - 112

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 597

Відомості про авторів

В. О. Зозуля

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

V. Zozulia

Ph.D student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Зозуля В. О. Принципи демократичного врядування в умовах глобалізації. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 18. С. 108–112.

Zozulia, V. (2017), “The basic principles of good governance in a globalized world”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 108–112.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.