EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕЯКІ ПИТАННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТЕЙ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
О. В. Костюнік, Д. М. Недашковська

Назад

УДК: 658.15: 658.86

О. В. Костюнік, Д. М. Недашковська

ДЕЯКІ ПИТАННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТЕЙ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті розглянуто поняття дебіторської та кредиторської заборгованості. Проаналізовано динаміку, склад та структуру, причини виникнення, строки створення і терміни їх існування та погашення.
Окреслено напрями і прийоми управління дебіторською та кредиторською заборгованостями та їх співвідношенням.
Розглянуто елементи міжнародної та вітчизняної систем обліку розрахункових операцій.

O. Kostiunik, D. Nedashkovska

SOME QUESTIONS OF ADJUSTING OF DEBTOR AND CREDITOR DEBT OF UKRAINIAN ENTERPRISES

Summary

In the article the considered concepts of debtor and creditordebt. A dynamics, composition and structure, reasons of origin, terms of creation and terms of their existence and redemption, is analysed.
Directions and receptions of management debtor and creditordebts and their correlation are outlined.
Considered elements of the international and domestic systems of account of calculation operations.

№ 19 2017, стор. 45 - 50

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 650

Відомості про авторів

О. В. Костюнік

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний авіаційний університет

O. Kostiunik

Candidate of economic sciences, associate professor of finance, accounting and auditing department of National aviation university, Kyiv


Д. М. Недашковська

студентка, Нaцioнaльний aвiaцiйний унiверситет

D. Nedashkovska

Student of the National Aviation University

Як цитувати статтю

Костюнік О. В., Недашковська Д. М. Деякі питання регулювання дебіторської та кредиторської заборгованостей українських підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 19. С. 45–50.

Kostiunik, O. and Nedashkovska, D. (2017), “Some questions of adjusting of debtor and creditor debt of ukrainian enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 45–50.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.