EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ І АДАПТАЦІЯ КРАЩИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРАКТИК ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
М. В. Андрієнко, В. С. Шако

Назад

УДК: 351

М. В. Андрієнко, В. С. Шако

АНАЛІЗ І АДАПТАЦІЯ КРАЩИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРАКТИК ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Анотація

Узагальнено основні принципи і діючі інструменти регулювання екологічної безпеки країн Євросоюзу. Проаналізовано особливості застосування в країнах ЄС підходів до побудови регіональної екологічної політики в залежності від форми державного устрою і організаційної системи регулювання екологічної безпеки регіону. Охарактеризовано проблемні аспекти державної екологічної політики за кордоном. Надано пропозиції щодо вдосконалення механізму формування та реалізації державної екологічної політики України з урахуванням зарубіжного досвіду.

M. Andriyenko, V. Shako

ANALYSIS AND ADAPTATION OF BETTER EUROPEAN PRACTICES ON THE REALIZATION OF THE STATE ENVIRONMENTAL POLICY AT THE REGIONAL LEVEL

Summary

The main principles and operating instruments of environmental safety regulation of the European Union are generalized. The peculiarities of the approaches applied in the EU countries to the construction of the regional ecological policy depending on the form of the state structure and the organizational system of regulation of the ecological safety of the region are analyzed. The problem aspects of state environmental policy abroad are characterized. The proposals on improving the mechanism of formation and implementation of the state ecological policy of Ukraine are given in the light of foreign experience.

№ 19 2017, стор. 51 - 58

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 698

Відомості про авторів

М. В. Андрієнко

д. н. держ. упр., доцент, начальник науково-дослідного центру заходів цивільного захисту, Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

M. Andriyenko

Doctor of Sciences, Associate Professor, head of research center of civil protection measures, Ukrainian Scientific Research Institute of Civil Protection


В. С. Шако

здобувач, ПрАТ "Міжрегіональна академія управління персоналом"

V. Shako

Researcher, PJSC "Interregional Academy of Personnel Management"

Як цитувати статтю

Андрієнко М. В., Шако В. С. Аналіз і адаптація кращих європейських практик щодо реалізації державної екологічної політики на регіональному рівні. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 19. С. 51–58.

Andriyenko, M. and Shako, V. (2017), “Analysis and adaptation of better european practices on the realization of the state environmental policy at the regional level”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 51–58.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.