EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

БЮДЖЕТНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: ПІДСУМКИ, РЕЗУЛЬТАТИ ТА НАСЛІДКИ ПЕРШИХ ЕТАПІВ ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ ДЛЯ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ (НА ПРИКЛАДІ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ)
І. А. Нечаєва

Назад

УДК: 336.14

І. А. Нечаєва

БЮДЖЕТНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: ПІДСУМКИ, РЕЗУЛЬТАТИ ТА НАСЛІДКИ ПЕРШИХ ЕТАПІВ ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ ДЛЯ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ (НА ПРИКЛАДІ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Анотація

У роботі проведено аналіз результатів перших етапів впровадження бюджетної децентралізації в Україні; виявлено проблеми та наслідки її реалізації на прикладі місцевих бюджетів.
Проведено аналіз зміни доходів місцевих бюджетів та структури їх джерел за роками, доходів місцевих бюджетів на душу населення в розрізі територій. Проаналізовано обсяги надходжень та рівень виконання плану по ПДФО та по надходженню плати за землю, обсяги та рівень виконання місцевих бюджетів за видатками.
Виявлено тенденції зміни доходів загального та спеціального фондів обласного бюджету Запорізької області, проведено аналіз виконання видаткової частини обласного бюджету. На основі аналізу обсягів та напрямів міжбюджетних трансферів, зроблено висновок, що Запорізька область є однією з п'яти областей-донорів для інших територій України.
Здійснено розрахунок показників аналізу фінансової стійкості обласного бюджету, за результатами якого можна зробити попередні висновки про високу фінансову стійкість обласного бюджету Запорізької області.

I. Nechaeva

BUDGET DECENTRALIZATION: THE RESULTS AND THE EFFECTS OF THE FIRST STAGES OF ITS IMPLEMENTATION FOR LOCAL FINANCES (ON THE EXAMPLE OF ZAPORIZHZHIA REGION)

Summary

The paper analyzes the results of the first stages of implementing budget decentralization in Ukraine; problems and consequences of its implementation are revealed on the example of local budgets.
The analysis of changes in local budget revenues and the structure of their sources by years, income of local budgets per capita by the territories is carried out. The volume of revenues and the level of the PIT plan implementation as well as the land payment receipts, the volume and level of execution of local budgets by expenditures were analyzed.
The tendencies of change of incomes of general and special funds of the regional budget of Zaporizhzhya region are revealed, the analysis of implementation of the regional budget expenditure part is carried out. On the basis of analysis of volumes and directions of intergovernmental transfers, it was concluded that Zaporizhzhya Region is one of five donor regions for other territories of Ukraine The calculation of indicators of the analysis of the regional budget financial stability is carried out, and these results can give preliminary conclusions about the high financial sustainability of the regional budget of Zaporizhzhya region.

№ 19 2017, стор. 72 - 81

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 736

Відомості про авторів

І. А. Нечаєва

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Запорізький національний технічний університет

I. Nechaeva

Associate Professor, Candidate of Science (Economics) Zaporizhzhya National Technical University

Як цитувати статтю

Нечаєва І. А. Бюджетна децентралізація: підсумки, результати та наслідки перших етапів її впровадження для місцевих фінансів (на прикладі запорізької області). Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 19. С. 72–81.

Nechaeva, I. (2017), “Budget decentralization: the results and the effects of the first stages of its implementation for local finances (on the example of zaporizhzhia region)”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 72–81.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.