EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК СТРУКТУРНА СКЛАДОВА ВЗАЄМОВІДНОСИН ДЕРЖАВИ ТА СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
І. П. Динник

Назад

УДК: 321.6/8:061.2 (477)

І. П. Динник

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК СТРУКТУРНА СКЛАДОВА ВЗАЄМОВІДНОСИН ДЕРЖАВИ ТА СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Анотація

У статті здійснено теоретико-методологічний аналіз формування громадянського суспільства в сучасній Україні як структурної складової взаємовідносин держави та суспільства в умовах глобалізації. Ідентифіковано інституціонально-правові умови формування та розвитку громадянського суспільства в сучасній Україні, визначено та проаналізовано роль громадянського суспільства у взаємовідносинах з державою, з'ясовано вплив громадянського суспільства на прийняття суспільно важливих рішень органами публічної влади, що держава, в якій сформовано громадянське суспільство, є не лише демократичною правовою, а й громадянською державою, де на першому місці завжди має стояти громадянин; і це суспільство проголошує людину та її права найвищою соціальною цінністю.

I. Dynnyk

CIVIL SOCIETY AS A STRUCTURAL COMPOSITION OF THE RELATIONS BETWEEN THE STATE AND SOCIETY IN GLOBALIZATION CONDITIONS

Summary

The article deals with theoretical and methodological analysis of the formation of civil society in modern Ukraine as a structural component of relations between the state and society in the conditions of globalization. The institutional and legal conditions for the formation and development of civil society in modern Ukraine have been identified and analyzed, the role of civil society in relations with the state has been determined, and the influence of civil society on making publicly important decisions by public authorities has been determined, that the state in which the civil society is formed is not only a democratic legal but also a civilian state, where a citizen must always stand in the first place; and this society proclaims man and his rights the highest social value.

№ 19 2017, стор. 107 - 110

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 739

Відомості про авторів

І. П. Динник

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

I. Dynnyk

postgraduate student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Динник І. П. Громадянське суспільство як структурна складова взаємовідносин держави та суспільства в умовах глобалізації. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 19. С. 107–110.

Dynnyk, I. (2017), “Civil society as a structural composition of the relations between the state and society in globalization conditions”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 107–110.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.