EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ВОЛОНТЕРСЬКИХ РУХІВ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
І. Б. Івженко

Назад

УДК: 352.072:061.2:364-322:316.422]-027.21

І. Б. Івженко

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ВОЛОНТЕРСЬКИХ РУХІВ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Анотація

Сьогодні розвиток громад, забезпечення високої конкурентоспроможності без інноваційних управлінських підходів неможливі, тому взаємодія органів публічного управління та волонтерських рухів є ефективним інструментом у процесі соціального розвитку територій. В статті обгрунтовано теоретичні засади взаємодії органів публічного управління та волонтерських рухів в умовах суспільних трансформацій. Визначено, що матричні структури управління передбачають можливість впровадження адаптивного менеджменту, який характеризується більш гнучким, краще пристосованим до швидких змін зовнішніх умов та є найбільш прийнятним для взаємодії місцевої влади з громадськістю через визначені форми взаємодії такі, які забезпечують інтеграцію елементів і є найбільш ефективними для побудови оптимальної моделі взаємодії в процесі реалізації соціальної роботи на місцевому рівні.

I. Ivzhenko

THEORETICAL PRINCIPLES OF INTERACTION OF THE LOCAL GOVERNMENT AND VOLUNTEER MOVEMENTS IN THE CONDITIONS OF SOCIAL TRANSFORMATION

Summary

Today, the development of communities, ensuring high competitiveness without innovative management approaches are impossible, therefore, the interaction of public administration authorities and volunteer movements is an effective tool in the process of social development of the territories. The article substantiates the theoretical principles of interaction between public administration and volunteer movements in the conditions of social transformations. It is determined that the matrix management structures provide for the possibility of introducing adaptive management, that is characterized by a more flexible, better adapted to quick changes in external conditions and is the most acceptable for the interaction of local authorities with the public through defined forms of interaction, which ensure the integration of elements and are most effective in constructing an optimal models of interaction in the process of implementing social work at the local level.

№ 19 2017, стор. 111 - 115

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 660

Відомості про авторів

І. Б. Івженко

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України

I. Ivzhenko

Post-graduate student at the department of regional management, local self-government and city's administration National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Івженко І. Б. Теоретичні засади взаємодії органів місцевого самоврядування та волонтерських рухів в умовах суспільних трансформацій. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 19. С. 111–115.

Ivzhenko, I. (2017), “Theoretical principles of interaction of the local government and volunteer movements in the conditions of social transformation”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 111–115.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.