EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ВІДНОСИН
П. О. Фесянов

Назад

УДК: 321.7:342.571

П. О. Фесянов

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ВІДНОСИН

Анотація

Метою написання статті є аналіз та узагальнення зарубіжного досвіду демократизації суспільно-політичних відносин та знаходження шляхів його застосування в українській практиці. Актуальність теми дослідження полягає в тому, що розвиток громадянського суспільства є не можливим без демократизації суспільно-політичних відносин. У статті розглянуто ключові питання впливу сформованої політичної системи на розвиток суспільних відносин. Проаналізовано досвід системних трансформацій, набутий країнами США, Південної, Центральної та Східної Європи. Наведено основні процеси, які негативно впливають на демократизацію суспільно-політичних відносин в Україні. Досліджуються основні принципи налагодження демократичних суспільно-політичних відносин, закладених Європейською Комісією. Обгрунтовано, що демократизація суспільно-політичних відносин в Україні сприятиме задоволенню потреб і інтересів громадян та призведе до підвищення авторитету як владних структур, так і інститутів громадянського суспільства.

P. Fesianov

THE FOREIGN EXPERIENCE OF DEMOCRATIZATION OF SOCIO-POLITICAL RELATIONS

Summary

The purpose of this writing is to analyze and summarize international experience of democratization of socio-political relations and ways finding its application in the Ukrainian practice. Background research lies in the fact that development of civil society is not possible without democratization of social and political relations. The article examines the key issues impact the existing political system in the development of public relations. The experience of system transformation gained by the United States, South and Central and Eastern Europe. Been given the main processes that negatively affect the democratization of social and political relations in Ukraine. We investigate the basic principles of establishing democratic socio-political relations laid down by the European Commission. Substantiated that the democratization of social and political relations in Ukraine will contribute to meeting the needs and interests of citizens and lead to increased authority as of imperious structures and institutions of civil society.

№ 20 2017, стор. 59 - 62

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 570

Відомості про авторів

П. О. Фесянов

к. н. з держ. упр., доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

P. Fesianov

PhD in Public Administration, Associate Professor, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

Як цитувати статтю

Фесянов П. О. Зарубіжний досвід демократизації суспільно-політичних відносин. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 20. С. 59–62.

Fesianov, P. (2017), “The foreign experience of democratization of socio-political relations”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 59–62.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.