EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ІМІДЖ-МЕНЕДЖМЕНТУ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ
Л. П. Івашина

Назад

УДК: 338.48 (477)

Л. П. Івашина

ОСОБЛИВОСТІ ІМІДЖ-МЕНЕДЖМЕНТУ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ

Анотація

У статті розглядається значення імідж-менеджменту у розвитку сільського зеленого туризму. Автором запропоновано дефініція "імідж-менеджменту сільського зеленого туризму" та змодельовано його вплив на розвиток сільської території, який призводить до зростання рівня життя населення, створення нових робочих місць, сприяння розвитку інфраструктури, відродження культурних традицій та підвищення соціально-економічного розвитку сільських територій. У статті розглянуто особливості застосування механізмів державного управління для суб'єктно-об'єктних відносин через принципи, що характеризують імідж-менеджмент розвитку сільського зеленого туризму.

L. Ivashyna

FEATURES OF IMAGE-MANAGEMENT OF AGRICULTURAL GREEN TOURISM DEVELOPMENT

Summary

The article considers the importance of image management in the development of rural green tourism.
The author proposed the definition of "image-management of rural green tourism" and its impact on the development of rural areas, which leads to an increase in the living standards of the population, the creation of new jobs, the promotion of infrastructure development, the revival of cultural traditions and increase socio-economic development of rural areas.
The article deals with the peculiarities of the application of public administration mechanisms for subject-object relations through the principles characterizing the image management of the development of rural green tourism.

№ 20 2017, стор. 72 - 76

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 468

Відомості про авторів

Л. П. Івашина

старший викладач кафедри професійної освіти та менеджменту, Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

L. Ivashyna

senior lecturer of the department of professional education and management of Sumy Regional institute of postgraduate pedagogical education

Як цитувати статтю

Івашина Л. П. Особливості імідж-менеджменту розвитку сільського зеленого туризму. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 20. С. 72–76.

Ivashyna, L. (2017), “Features of image-management of agricultural green tourism development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 72–76.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.