EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТРУМЕНТАРІЙ ТА МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
Г. В. Ортіна

Назад

УДК: 351:68

Г. В. Ортіна

ІНСТРУМЕНТАРІЙ ТА МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Значні ризики у вітчизняній економіці та несприятливі умови державної політики не стимулюють залучення прямих іноземних інвестицій, позбавляють країну можливостей придбання сучасних технологій, новітнього досвіду у сфері управління. У статті запропоновано інструментарій та механізм державного регулювання залучення іноземних інвестицій в реальний сектор економіки України за джерелами: іноземні, спеціалізовані, кредитування, кошти промислових і торгових компаній, конвертація українських акцій в американські депозитарні розписки.

G. Ortina

TOOL AND MECHANISM OF GOVERNMENTAL REGULATION OF INVESTMENT DEVELOPMENT IN REAL ECONOMY SECTOR

Summary

Significant risks in the domestic economy and unfavorable conditions of state policy do not stimulate the attraction of foreign direct investment, deprive the country of opportunities to acquire modern technology, the latest experience in management. The article proposes an instrument and mechanism of state regulation of attracting foreign investments into the real sector of economy of Ukraine by sources: foreign, specialized, lending, funds of industrial and trading companies, conversion of Ukrainian shares into US depositary receipts.
The level of inflow of investments into the real sector of the economy of Ukraine is analyzed and the implementation of state regulation of their attraction by the following sources is proposed: direct investments from foreign countries operating through the National Bank or specially created for this purpose their institutions; funds of investment funds specializing in the financing of promising projects; long-term loans from foreign private commercial and investment banks; funds of foreign pension funds and insurance companies; means of industrial and trading companies; investments through the conversion of Ukrainian shares into US Depository Certificates (ADRs) or Global (GDR) Depositary Receipts.

№ 20 2017, стор. 77 - 81

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 437

Відомості про авторів

Г. В. Ортіна

викладач, Національний університет цивільного захисту України

G. Ortina

Tne National University of Civil Protection of Ukraine

Як цитувати статтю

Ортіна Г. В. Інструментарій та механізм державного регулювання інвестиційного забезпечення розвитку реального сектору економіки . Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 20. С. 77–81.

Ortina, G. (2017), “Tool and mechanism of governmental regulation of investment development in real economy sector”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 77–81.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.