EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ
О. П. Дяченко

Назад

УДК: 65.012.12:33+658.0(477)

О. П. Дяченко

ФОРМУВАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ

Анотація

Економіка України має в своєму складі досить значний за обсягом і потужністю тіньовий сектор, який є невід'ємною складовою вітчизняної економічної системи. У статті проаналізовано генезу наукової думки стосовно визначення поняття "тіньової економіки". Обгрунтовано переваги та недоліки окремих підходів тлумачення цієї категорії. Визначено основні підходи до розуміння сутності досліджуваного явища. Запропоновано авторське визначення категорії "тіньова економіка", зважаючи на різноплановість та неоднорідність думок інших вчених.

О. Diachenko

FORMATION OF THEORETICAL APPROACHES TO THE DEFINITION OF THE SHADOW ECONOMY AS AN ECONOMIC CATEGORY

Summary

The Ukrainian economy has a rather large volume and power shadow sector, which is an integral part of the domestic economic system. The article analyzes the genesis of scientific thought regarding the definition of the concept of "shadow economy". The advantages and disadvantages of separate approaches to the interpretation of this category are substantiated. The basic approaches to understanding the essence of the investigated phenomenon are determined. The author's definition of the category "shadow economy" is proposed, considering heterogeneity and heterogeneity of thoughts of other scholars.

№ 20 2017, стор. 82 - 86

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 503

Відомості про авторів

О. П. Дяченко

к. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

О. Diachenko

Ph. D. in Economics, associate professor of department of accounting and taxation, Odessa State Agrarian University

Як цитувати статтю

Дяченко О. П. Формування теоретичних підходів до визначення тіньової економіки як економічної категорії. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 20. С. 82–86.

Diachenko, О. (2017), “Formation of theoretical approaches to the definition of the shadow economy as an economic category”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 82–86.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.