EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАН ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРОГРАМ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕДИЧНИХ СТАНДАРТІВ У СИСТЕМУ ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ
О. О. Коваленко

Назад

УДК: 614.2:329.007 (083.74)

О. О. Коваленко

СТАН ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРОГРАМ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕДИЧНИХ СТАНДАРТІВ У СИСТЕМУ ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розглядається стан системи охорони здоров'я України за період 2000—2015 роки. Висвітлено динаміку державну політику стандартизації в охороні здоров'я. Досліджено стан імплементації медичних стандартів у систему державного управління України. Проведено дослідження реформ галузі та їх результатів. Проаналізовано роль міжнародних організацій та європейських підходів щодо розробки медико-технологічних документів на основі найкращих клінічних настанов, адаптованих до умов вітчизняної системи охорони здоров'я. Їх безпосередній вплив на розвиток системи охорони здоров'я та здоров'я майбутніх поколінь. Визначено необхідність удосконалення системи медичного обслуговування.

O. Kovalenko

THE STATE OF IMPLEMENTATION OF EUROPEAN PROGRAMS BY MEDICAL STANDARDS IN THE HEALTH SYSTEM OF UKRAINE

Summary

The article considers the state of the health care system of Ukraine for the period of 2000—2015 years. The dynamics of the state policy of standardization in health care is highlighted. The state of implementation of medical standards in the system of public administration of Ukraine is researched. The research sector reforms and their results. The role of international organizations and European approaches to the development of medical and technological documents based on the best clinical guidelines adapted to the conditions of the national health care system is analyzed. Their direct impact on the development of the health care system and the health of future generations. The necessity of improving the system of medical care is determined.

№ 20 2017, стор. 93 - 96

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 478

Відомості про авторів

О. О. Коваленко

здобувач, ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України", науковий співробітник відділу сратегії розвитку системи охорони здоров'я та наукових основ організації медичної допомоги населенню, м. Київ

O. Kovalenko

applicant of the State Institution "Ukrainian Institute of Strategic Researches Ministry of Health of Ukraine", Scientific worker of the Department of strategy development health care system and scientific bases organization of medical aid to the population, Kyiv

Як цитувати статтю

Коваленко О. О. Стан впровадження європейських програм за допомогою медичних стандартів у систему охорони здоровя України. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 20. С. 93–96.

Kovalenko, O. (2017), “The state of implementation of european programs by medical standards in the health system of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 93–96.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.