EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ
Т. В. Нижній

Назад

УДК: 35.077:004.738.5

Т. В. Нижній

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ

Анотація

У статті представлені результати дослідження праць вітчизняних та зарубіжних вчених стосовно сутності електронного урядування. Окрему увагу приділено етапам розвитку та становлення електронного урядування в більшості країн світу. Розкрито основні складові електронного урядування. Здійснено аналіз сутності понять "електронне урядування", "електронний уряд" та "електронна демократія" зазначеного вченими. Запропоновано підхід до комплексного розуміння поняття "електронне урядування".

T. Nyzhnii

THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE E-GOVERNING

Summary

In the article presented the results of domestic and foreign scientists' research works regarding to the essence of e-governing. Particular attention is paid on the stages of development and establishment of e-government in most countries of the world. Discovered main components of e-governing. Researched the essence of "e-governing ", "e-government" and "e-democracy" that is specified by scientists. Proposed an approach to a complex understanding of "e-governing" concept.

№ 20 2017, стор. 112 - 116

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 830

Відомості про авторів

Т. В. Нижній

аспірант кафедри економічної теорії та конкурентної політики, Київський національний торговельно-економічний університет

T. Nyzhnii

postgraduate student of economic theory and competition policy department, Kyiv National University of Trade and Economics

Як цитувати статтю

Нижній Т. В. Теоретичні засади електронного урядування . Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 20. С. 112–116.

Nyzhnii, T. (2017), “Theoretical foundations of the e-governing”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 112–116.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.