EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ АКЦІОНЕРНИМИ КОМПАНІЯМИ
І. С. Ратинська

Назад

УДК: 351.82:005.21:334.723

І. С. Ратинська

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ АКЦІОНЕРНИМИ КОМПАНІЯМИ

Анотація

У статті проаналізовано міжнародний досвід організації стратегічного управління державними акціонерними компаніями. Встановлено, що сучасними моделями стратегічного управління такими підприємствами є централізована, децентралізована, дуальна та дорадча. Визначено, що сьогодні на макрорівні прослідковується стійка тенденція переходу від децентралізованих до централізованих моделей управління компаніями, де держава є мажоритарним акціонером. З огляду на потреби імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом досліджені елементи зазначених моделей, які дозволяють підвищити якість стратегічного управління. Зокрема декларація про політику власності, прийняття якої забезпечує чітку ідентифікацію з боку держави цілей управління державними акціонерними компаніями. Цей документ не тільки впорядковує процес стратегічного цілепокладання, а і виступає інструментом узгодження інтересів широкого кола стейкхолдерів державного підприємства.

I. Ratynska

INTERNATIONAL EXPERIENCE IN ORGANIZING THE STRATEGIC MANAGEMENT OF STATE-OWNED JOINT-STOCK COMPANIES

Summary

This paper analyzes international experience in organizing the strategic management of state-owned joint-stock companies. The study establishes that modern strategic management models of such enterprises are centralized, decentralized, dual and advisory. Transition from decentralized to centralized management models by companies where the state is a majority shareholder is a strong tendency at the macro level today. Taking into account implementation of the Ukraine-European Union Association Agreement needs, are explored the elements of these models to improve quality of strategic management. In particular, a declaration on the property policy, the adoption of which ensures clear identifying government goals in a management of state-owned joint-stock companies. This document not only streamlines the process of strategic goal-setting, but also is a tool for the harmonization of interests for a wide range of stakeholders.

№ 20 2017, стор. 117 - 122

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 461

Відомості про авторів

І. С. Ратинська

аспірант кафедри економічної політики та врядування, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

I. Ratynska

postgraduate student of department of economic policy and governance of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Ратинська І. С. Міжнародний досвід організації стратегічного управління державними акціонерними компаніями . Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 20. С. 117–122.

Ratynska, I. (2017), “International experience in organizing the strategic management of state-owned joint-stock companies”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 117–122.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.