EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК ФОРМ ФІНАНСУВАННЯ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ
О. М. Юркевич

Назад

УДК: 336.77

О. М. Юркевич

РОЗВИТОК ФОРМ ФІНАНСУВАННЯ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

Анотація

Проведено дослідження діючих ринкових способів фінансування житлового будівництва, а саме: фонд фінансування будівництва, фонд операцій з нерухомістю, інститут спільного інвестування (корпоративний та пайовий фонди), емісія цільових облігацій, іпотечне кредитування. Оцінені їх переваги та недоліки з огляду на інтереси учасників процесу будівництва. Виокремлено недоліки існуючого законодавства щодо фінансування житлового будівництва. Надано оцінку чинникам, що зумовлюють стагнацію ринку іпотеки. Запропоновано можливі шляхи подальшого розвитку іпотечного житлового кредитування, а саме:
— провести ревізію та вдосконалення законодавства, що регулює іпотечні відносини як на первинному, так й на вторинному ринку;
— розглянути доцільність впровадження інших, ніж комерційні банки та ФФБ-ФОН інститутів первинного іпотечного фінансування, наприклад, будівельно-ощадні каси, ощадно-будівельні кооперативи тощо.

O. Yurkevich

DEVELOPMENT OF FORMS FOR HOUSING CONSTRUCTION FINANCING IN UKRAINE

Summary

The article studies existing market methods of financing new realty building, namely: a fund for financing new construction, a real estate fund, a joint investment institution (corporate and unit trusts), bonds issue, mortgage lending.
Their advantages and disadvantages with regard to the interests of participants in the construction process are evaluated. The shortcomings of the existing legislation on housing finance are determined. The assessment for factors that contribute to the stagnation of mortgage market is provided. The possible ways for further development of mortgage lending market are proposed, namely:
— conduct an audit and improvement of the legislation that regulates mortgage relations, both on the primary and on the secondary market;
— consider expediency for introducing other than commercial banks and investments institutions for primary mortgage financing, such as construction and savings banks, savings and construction cooperatives, etc.

№ 21 2017, стор. 30 - 34

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 688

Відомості про авторів

О. М. Юркевич

к. е. н., доцент кафедри інвестиційної діяльності, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, м. Київ

O. Yurkevich

PhD candidate, associate professor of the Investment Activity Department, Kyiv National University of Economics named after Vadym Het'man

Як цитувати статтю

Юркевич О. М. Розвиток форм фінансування житлового будівництва в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 21. С. 30–34.

Yurkevich, O. (2017), “Development of forms for housing construction financing in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 30–34.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.