EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ СТИМУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТУ ПОСЛУГ
О. В. Лошенюк

Назад

УДК: 339.564(477)

О. В. Лошенюк

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ СТИМУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТУ ПОСЛУГ

Анотація

У статті розглянуто роль сфери послуг у світі. Досліджено динаміку обсягів експорту та імпорту сфери послуг в Україні. Обгрунтовано необхідність впровадження інструментів стимулювання експорту в Україні. Проаналізовано міжнародний досвід стимулювання експорту послуг, вказано основні інституції, що займаються регулюванням експорту послуг та інструменти забезпечення цього регулювання. Вказано на перспективність розвитку інноваційних продуктів, які можуть створюватися як в ІТ-секторі, так і в інших галузях економіки. Розкрито світовий досвід застосування податкових стимулів експорту науково-дослідницької діяльності. Визначено основні проблеми, що перешкоджають розвитку ринку послуг України. За результатами проведеного аналізу доведено, що основними інструментами стимулювання експорту послуг є вигідне кредитування, надання різних грантів, податкове вирахування, податковий кредит, пільгові ставки і прискорена амортизація.

O. Losheniuk

FOREIGN EXPERIENCE IN APPLYING TOOLS TO STIMULATE EXPORT OF SERVICES

Summary

The role of the sphere of services in the world is considered in the article. The dynamics of volumes of export and import of services in Ukraine is investigated. The necessity of introduction of instruments of stimulation of export in Ukraine is substantiated. The international experience of stimulating the export of services is analyzed, the main institutions regulating the export of services and the instruments of ensuring this regulation are specified. It is indicated on the prospect of development of innovative products that can be created both in the IT sector and in other sectors of the economy. The world experience in applying tax incentives of the export of the researсh and development is disclosed. The main problems that impede the development of the Ukrainian market of services are determined. According to the results of the analysis, it is proved that the main instruments for stimulating the export of services are beneficial lending, the provision of various grants, tax deductions, tax credits, preferential rates and accelerated depreciation.

№ 21 2017, стор. 49 - 52

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 591

Відомості про авторів

О. В. Лошенюк

аспірант кафедри міжнародних економічних відносин, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

O. Losheniuk

post-graduate student of the Department of International Economic Relations, Kyiv National University of Trade and Economics

Як цитувати статтю

Лошенюк О. В. Зарубіжний досвід застосування інструментів стимулювання експорту послуг. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 21. С. 49–52.

Losheniuk, O. (2017), “Foreign experience in applying tools to stimulate export of services”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 49–52.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.