EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО- ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОБЛЕМАМИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ДЕСТАБІЛІЗУЮЧИХ ФАКТОРІВ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
С. Ф. Марова, О. В. Петренко

Назад

УДК: 351:332.1

С. Ф. Марова, О. В. Петренко

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО- ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОБЛЕМАМИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ДЕСТАБІЛІЗУЮЧИХ ФАКТОРІВ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

Анотація

У статті обгрунтовано економічний характер дестабілізуючих факторів впливу на функціонування виробничо-економічної системи. Структура реального сектору економіки та показники експортно-імпортних відносин з країнами світу свідчать про недостатність інноваційної та наукомісткої складової у виробництві товарів та послуг у виробничо-економічних системах. Оцінка впливу дестабілізуючих факторів носить економічний характер, а роль державної політики в розвитку виробничо-економічних систем повинна бути урегульована організаційним механізмом. З метою "перезавантаження" виробничо-економічних систем і їх упевненого розвитку в бік інноваційності, запропоновано оцінювати показники стратегій розвитку областей та міст України, що знизить інваріантність формалізації в умовах децентралізації. Однак потребує уточнення масштаб та поняття самої виробничо-економічної системи. Адже саме чітка ідентифікація дасть змогу коректно виділити та оцінити фактори впливу та розробити відповідні механізми їх державного управління.

S. Marova, O. Petrenko

PUBLIC ADMINISTRATION PECULIARITIES OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC ISSUES OF DESTABILIZING FACTORS INFLUENCE ASSESSMENT ON THE PRODUCTION AND ECONOMIC SYSTEM FUNCTIONING

Summary

The article substantiates the economic nature of the destabilizing factors' influence on the production and economic system functioning.
The real sector of economy structure and indicators of export and import relations with the world countries specify the lack of an innovative and knowledge-based component in the production of goods and services in productive and economic systems. The assessment of the destabilizing factors effect is of an economic nature, and the role of state policy in the productive and economic systems development is to be regulated by an organizational mechanism.
With the purpose of "resetting" production and economic systems and their advanced development towards innovation, it has been suggested evaluating the indicators of development strategy of regions and cities in Ukraine, which will reduce the formalization invariance in the conditions of decentralization. However, the scale and concept of the productive and economic system itself needs to be clarified. After all, the precise identification will allow correct allocation and assessment of the influence factors and appropriate mechanisms for their state regulation development.

№ 21 2017, стор. 53 - 57

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 582

Відомості про авторів

С. Ф. Марова

д. держ. упр., професор, ректор, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

S. Marova

Doctor of science in Public Administration, professor, rector, Donetsk State University of Management, Mariupol


О. В. Петренко

здобувач, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

O. Petrenko

applicant, Donetsk State University of Management, Mariupol

Як цитувати статтю

С. Ф. Марова, Петренко О. В. Особливості державного управління організаційно- економічними проблемами оцінки впливу дестабілізуючих факторів на функціонування виробничо-економічної системи . Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 21. С. 53–57.

Marova, S. and Petrenko, O. (2017), “Public administration peculiarities of organizational and economic issues of destabilizing factors influence assessment on the production and economic system functioning”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 53–57.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.