EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ
О. С. Качний

Назад

УДК: 353:332.145

О. С. Качний

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ

Анотація

Здійснено аналіз відповідного термінологічного інструментарію, що стосується державного управління соціально-економічним розвитком регіонів з метою уникнення неоднозначності тлумачення термінів. Конкретизовано такі дефініції: регіон, соціально-економічний розвиток регіону, державне управління регіональним розвитком, державне управління соціально-економічним розвитком регіону, інноваційні механізми державного управління соціально-економічним розвитком регіонів.

O. Kachniy

THEORETICAL-METHODOLOGICAL BASES OF PUBLIC ADMINISTRATION BY SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS

Summary

The analysis of the relevant terminological tools concerning the state administration of socio-economic development of regions is carried out in order to avoid ambiguity in the interpretation of terms. The following definitions are specified: the region, socio-economic development of the region, state management of regional development, state administration of socio-economic development of the region, innovative mechanisms of state governance, socio-economic development of the regions.

№ 21 2017, стор. 66 - 68

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 528

Відомості про авторів

О. С. Качний

к. держ. упр., докторант, Міжрегіональна академія управління персоналом

O. Kachniy

Ph.D., Assistant Professor, Interregional Academy of Personnel Management

Як цитувати статтю

Качний О. С. Теоретико-методологічні засади державного управління соціально-економічним розвитком регіонів. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 21. С. 66–68.

Kachniy, O. (2017), “Theoretical-methodological bases of public administration by socio-economic development of regions”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 66–68.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.