EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФАКТОРИ ВПЛИВУ КОРУПЦІЇ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
З. В. Гбур

Назад

УДК: 35.072.22

З. В. Гбур

ФАКТОРИ ВПЛИВУ КОРУПЦІЇ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Анотація

У статті виокремлено фактори впливу корупції на економічну безпеку та запропоновано шляхи їх вирішення. Проаналізовано сутність корупції та виявлено основні особливості небезпеки корупції як суспільного явища. З'ясовано, що корупція формує ряд чинників, що перешкоджають розвитку України і, насамперед, шкодить економічній безпеці, міжнародним зв'язкам, особливо з європейськими країнами. Виокремлено основні причини виникнення корупції та з'ясовано основні морально-психологічні моменти. Здійснено аналіз основних факторів виникнення корупції та їх впливу на економічну безпеку. Наведено класифікацію заходів із запобігання та протидії корупції в Україні. Встановлено, що значну кількість заходів щодо подолання корупції в Україні об'єднує у своєму складі організаційно-управлінський та правовий напрями.

Z. Hbur

FACTORS OF INFLUENCE OF ECONOMIC SECURITY CORRUPTION AND WAYS FOR THEIR SOLUTION

Summary

The article outlines the factors of the impact of corruption on economic security and proposes ways of their solution. The essence of corruption is analyzed and the main features of the danger of corruption as a social phenomenon are revealed. It is revealed that corruption forms a number of factors that hinder the development of Ukraine and, above all, undermine economic security, international relations, especially with European countries. The main reasons for the emergence of corruption are highlighted and the main moral and psychological moments are clarified. The analysis of the main factors of corruption and its impact on economic security has been analyzed. The classification of measures to prevent and counteract corruption in Ukraine is given. It has been established that a significant number of measures to overcome corruption in Ukraine combines organizational, managerial and legal directions.

№ 21 2017, стор. 77 - 81

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 634

Відомості про авторів

З. В. Гбур

к. н. держ. упр., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України м. Київ, Україна

Z. Hbur

PhD (public administration science), doctoral student, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Гбур З. В. Фактори впливу корупції на економічну безпеку та шляхи їх вирішення. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 21. С. 77–81.

Hbur, Z. (2017), “Factors of influence of economic security corruption and ways for their solution”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 77–81.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.