EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
С. Т. Полторак

Назад

УДК: 351.37.046.16

С. Т. Полторак

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Анотація

У статті здійснено дослідження сучасного стану та перспективних тенденцій оптимізації державного фінансового забезпечення функціонування Збройних Сил України. Проведено оцінку ретроспективної динаміки зміни обсягів витрат на утримання української армії. Відзначено, що військові витрати України склали у 2015 році 45,3 млрд грн, що в чотири рази більше, ніж у попередньому 2014 році і продовжують збільшуватися. Побудовано середньостроковий прогноз перспективних обсягів витрат на забезпечення функціонування Збройних Сил України. Отриманий прогноз продемонстрував перспективне стійке збільшення військовий витрат України. Виокремлено проблеми, що перешкоджають оптимізації бюджетних витрат на забезпечення потреб української армії. Серед ключових проблем у цьому контексті виділено тривалу економічну та політичну кризу, а також наявність великої кількості корупційних проявів.

S. Poltorak

THE CURRENT CONDITION AND PERSPECTIVE TENDENCIES OF OPTIMIZATION OF THE STATE FINANCIAL SUPPORT OF THE FUNCTIONING OF THE ARMED FORCES OF UKRAINE

Summary

The current condition and perspective tendencies of optimizing of the state financial support for the functioning of the Armed Forces of Ukraine are analyzed in the article. The estimation of the retrospective dynamics of changes in the cost of maintaining the Ukrainian Army is made. It is noted that Ukraine's military expenses amounted up to UAH 45.3 billion in 2015, which is four times more than in the previous 2014 and continues to increase. The medium-term forecast of perspective volumes of expenses for ensuring the functioning of the Armed Forces of Ukraine is constructed. The obtained forecast proved the promising sustainable increase in Ukraine's military expenses. The problems hindering the optimization of budget expenses for the needs of the Ukrainian army are identified. The long-term economic and political crisis and the large number of corruption manifestations are allocated in this context.

№ 21 2017, стор. 82 - 84

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 690

Відомості про авторів

С. Т. Полторак

к. пед. н., професор, м. Київ

S. Poltorak

PhD in pedagogical sciences, Full Professor, Kyiv

Як цитувати статтю

Полторак С. Т. Сучасний стан та перспективні тенденції оптимізації державного фінансового забезпечення функціонування збройних сил України. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 21. С. 82–84.

Poltorak, S. (2017), “The current condition and perspective tendencies of optimization of the state financial support of the functioning of the armed forces of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 82–84.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.