EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАДНАЦІОНАЛЬНЕ ТА ІНСТИТУЦІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУМЛІННОЇ ДІЛОВОЇ ПРАКТИКИ МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЙ
Л. Х. Тихончук

Назад

УДК: 339.92:061.1

Л. Х. Тихончук

НАДНАЦІОНАЛЬНЕ ТА ІНСТИТУЦІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУМЛІННОЇ ДІЛОВОЇ ПРАКТИКИ МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЙ

Анотація

Метою написання статті є дослідження наднаціонального та інституційного регулювання сумлінної ділової практики міжнародних корпорацій. Актуальність теми дослідження полягає в тому, що економічне зростання країни є не можливим без залучення і ефективного використання інвестицій міжнародних корпорацій. У статті розглянуто аналітичні узагальнення ООН, які дали змогу визначити акценти у регулюванні сумлінної ділової практики транснаціональних корпорацій на основі діяльності міжнародних організацій. Проаналізовано систему інституцій, що формують міжнародні відносин в сфері сумлінної ділової практики міжнародних корпорацій. Наведено базові засади формування принципів сумлінної ділової практики міжнародного бізнесу. Розглянуто систему принципів сумлінної ділової практики міжнародних корпорацій в рамках документу "Угода про ТНК" країн-членів ОЕСР. Обгрунтовано необхідність формування сприятливих умов для діяльності міжнародних корпорацій та приймаючих країн, а також потребу у створенні системи таких інституцій, які були б вигідні не тільки країнам, що приймають, а й самим транснаціональним компаніям.

L. Tikhonchuk

SUPRANATIONAL AND INSTITUTIONAL REGULATION OF HONEST BUSINESS PRACTICES OF INTERNATIONAL CORPORATIONS

Summary

The purpose of the article is to study the supranational and institutional regulation of honest business practices of international corporations. The urgency of the research topic is that economic growth of the country is impossible without the attraction and effective use of investments of international corporations. The article analyzes the UN analytical generalizations, which made it possible to determine the emphasis in the regulation of the conscientious business practice of transnational corporations on the basis of the activities of international organizations. The system of institutions that form international relations in the area of conscientious business practice of international corporations is analyzed. The basic principles of formation of principles of conscientious business practice of international business are given. The system of principles of conscientious business practice of international corporations is considered in the framework of the document "TNC Agreement" of OECD member countries. The necessity of creating favorable conditions for the activity of international corporations and host countries is substantiated, as well as the need to create a system of such institutions that would be beneficial not only to the host countries but also to the multinational companies themselves.

№ 21 2017, стор. 91 - 95

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 667

Відомості про авторів

Л. Х. Тихончук

к. держ. упр., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

L. Tikhonchuk

PhD Public Administration, Associate Professor, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

Як цитувати статтю

Тихончук Л. Х. Наднаціональне та інституційне регулювання сумлінної ділової практики міжнародних корпорацій. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 21. С. 91–95.

Tikhonchuk, L. (2017), “Supranational and institutional regulation of honest business practices of international corporations”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 91–95.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.