EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ У ПРОЦЕСАХ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Ю. М. Руденко

Назад

УДК: 323.2

Ю. М. Руденко

ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ У ПРОЦЕСАХ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Анотація

У статті досліджується роль громадського контролю у процесах реформування податкової системи в Україні. Політика держави в сфері оподаткування зачіпає інтереси усіх без винятку громадян, і не лише в питанні об'ємів податкових виплат у державний бюджет, але й у частині відповідності податкового тиску якості надання державою суспільних благ в обмін на вилучені у населення кошти. І від того, яким чином держава виконує цю функцію, залежить гармонізація податкових інтересів держави та громадян-платників податків. Важливу роль у цьому процесі в більшості розвинених демократичних держав світу грає громадянське суспільство, що прагне активно взаємодіяти із владою з тих питань, які мають важливий суспільний інтерес.

Yu. Rudenko

PUBLIC CONTROL IN THE PROCESSES OF REFORMING THE TAX SYSTEM IN UKRAINE IN MODERN CONDITIONS

Summary

The article examines the role of public control in the processes of reforming the tax system in Ukraine. The state policy in the field of taxation affects the interests of all citizens without exception, not only in terms of the volume of tax payments to the state budget, but also in terms of compliance with the tax pressure on the quality of the state's provision of public goods in exchange for funds withdrawn from the population. And the way in which the state performs this function depends on the harmonization of tax interests of the state and taxpayer citizens. An important role in this process in most developed democratic states of the world is played by civil society, which seeks to actively interact with the authorities on those issues of major public interest.

№ 21 2017, стор. 100 - 104

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 517

Відомості про авторів

Ю. М. Руденко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

Yu. Rudenko

PhD Student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Руденко Ю. М. Громадський контроль у процесах реформування податкової системи в Україні в сучасних умовах. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 21. С. 100–104.

Rudenko, Yu. (2017), “Public control in the processes of reforming the tax system in Ukraine in modern conditions”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 100–104.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.