EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ
О. М. Диба

Назад

УДК: 338.12.017

О. М. Диба

ІННОВАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ

Анотація

У статті обгрунтовано теоретичні основи інноватизації виробництва, розглянуто співвідношення поняття із поняттями "інноваційний розвиток", "інноваційна діяльність", "інноваційний процес". Досліджено теоретичні підходи до визначення поняття інноватизації виробництва та розмежовано її прояви, що реалізується у двох основних формах економічної діяльності господарюючих суб'єктів: інноваційності та інновативності. Розглянуто альтернативні підходи до трактування суттєвих аспектів та факторів інноваційного розвитку. Зокрема наведено трактування та пояснення стосовно сутнісних характеристик відносно нового визначення інноватики. Звернуто увагу на роль інноватизації виробництва в контексті інноваційного розвитку суб'єкта господарювання. Наголошено на можливостях використання та наслідках інноватизації виробництва для результативності діяльності суб'єкта господарювання.

О. Dyba

MANUFACTURING INNOVATIZATION: THEORETICAL BASIS AND APPLIED ASPECT

Summary

In the article are explored the theoretical points of views at the concept manufacturing innovatization. The connections between the concepts of manufacturing innovatization, innovative development, innovative activity and innovative proсess are studied. The theoretical approaches to the definition of the manufacturing innovatization concept are investigated within the article. It is defined that the concept is realized in two main forms of business entities economic activity, namely: innovation and innovation. The interpretation of essential aspects and factors of innovation development is considered under alternative approaches. In particular, the interpretations and explanations are given regarding the essential characteristics of a new definition of innovatic. The attention is paid to the manufacturing innovatization and its connection with innovative development of entity. The possibilities of usage of effects of manufacturing innovatization's usage for manufacturing improvement are highlighted.

№ 22 2017, стор. 27 - 31

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 754

Відомості про авторів

О. М. Диба

к. е. н., доцент, докторант кафедри інвестиційної діяльності ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана"

О. Dyba

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Postdoctoral Student of Investment Activity Department Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Як цитувати статтю

Диба О. М. Інноватизація виробництва: теоретичні основи та прикладний аспект. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 22. С. 27–31.

Dyba, О. (2017), “Manufacturing innovatization: theoretical basis and applied aspect”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 27–31.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.