EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ В УМОВАХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
З. І. Кобеля, Н. Я. Кутаренко, К. І. Рудько, А. М. Бабчук

Назад

УДК: 339.727.22(477)

З. І. Кобеля, Н. Я. Кутаренко, К. І. Рудько, А. М. Бабчук

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ В УМОВАХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Анотація

Статтю присвячено визначенню стану та особливостей інвестиційного потенціалу України в умовах сучасної фінансово-економічної кризи. Досліджено існуючі підходи науковців до тлумачення категорії "інвестиційний потенціал" та запропоновано власне узагальнене визначення цього поняття. Для обгрунтування суті інвестиційної діяльності було з'ясовано фактори, що на неї впливають. Визначено гостру необхідність активізації інвестиційної діяльності для подолання кризи та її наслідків. Окреслено ключові проблеми залучення довгострокових капіталовкладень в українську економіку та запропоновано рекомендації щодо створення сприятливих умов для інвестування. На основі системи статистичних показників проаналізовано обсяги прямих іноземних інвестицій в економіку України, визначено основні країни-інвестори, також досліджено розподіл інвестицій між галузями та регіонами України.

Z. Kobelia, N. Kutarenko, K. Rudko, A. Babchuk

INVESTMENT POTENTIAL OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF FINANCIAL AND ECONOMIC CRISIS

Summary

The article is dedicated to the defining of state and peculiarities of Ukraine's investment potential in a condition of current financial and economic crisis. There were researched the scientific approaches to the interpretation of the category "investment potential" and proposed the proper, generalized explanation of this concept. With the aim of substantiation the essence of investment activity, there were clarified some factors, which have an impact on it. The urgent need to intensify the investment activity was determined in order to overcome the crisis and it's consequences. For the development of Ukrainian economy, there were outlined the key issues of the attraction of long-term investments and were offered some recommendations regarding the formation of favourable conditions for the investment. On the basis of the system of statistical indicators, there was analysed the volume of foreign direct investment in Ukraine, were determined the main investor countries and the distribution of investments between economic sectors and regions of Ukraine were also scrutinized.

№ 22 2017, стор. 32 - 37

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 893

Відомості про авторів

З. І. Кобеля

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Z. Kobelia

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of business economics and human resource management, Chernivtsi Yurii Fedkovych National University


Н. Я. Кутаренко

к. е. н., асистент кафедри підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

N. Kutarenko

Ph.D. in Economics, assistant of Department of business economics and human resource management, Chernivtsi Yuriy Fedkovich National University


К. І. Рудько

студентка, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

K. Rudko

student of the Chernivtsi Yuriy Fedkovich National University


А. М. Бабчук

студентка, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

A. Babchuk

student of the Chernivtsi Yuriy Fedkovich National University

Як цитувати статтю

Кобеля З. І., Кутаренко Н. Я., Рудько К. І., Бабчук А. М. Інвестиційний потенціал України в умовах фінансово-економічної кризи. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 22. С. 32–37.

Kobelia, Z., Kutarenko, N., Rudko, K. and Babchuk, A. (2017), “Investment potential of Ukraine in the conditions of financial and economic crisis”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 32–37.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.