EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ЯК ВАЖЛИВИЙ ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ АВІАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ
О. В. Костюнік, Я. В. Савчук

Назад

УДК: 338.512

О. В. Костюнік, Я. В. Савчук

СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ЯК ВАЖЛИВИЙ ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ АВІАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті розглянуті поняття вартості, собівартості, витрат, ціни. Окреслено методологічні напрями і методичні прийоми управління собівартістю продукції (товарів, послуг) та співвідношенням її складових із метою її зниження для максимізації прибутку.
Розглянуті елементи міжнародної та вітчизняної систем обліку виробничих і облікових операцій при аналізі й аудиті складових собівартості продукції (послуг) авіапідприємств.

O. Kostiunik, Y. Savchuk

PRODUCT SAVING AS AN IMPORTANT INDICATOR OF EFFICIENCY OF AVIATION ENTERPRISES 'WORK

Summary

The article deals with the concept of cost, cost, cost, price. The methodological directions and methodical methods of managing the cost of products (goods and services) and the ratio of its cladows with the purpose of reducing it to maximize profits are outlined.
The elements of international and domestic accounting systems of production and accounting operations are considered in the analysis and audit of components of the cost of production (services) of airlines.

№ 22 2017, стор. 38 - 43

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 478

Відомості про авторів

О. В. Костюнік

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний авіаційний університет

O. Kostiunik

Candidate of economic sciences, associate professor of finance, accounting and auditing department of National aviation university, Kyiv


Я. В. Савчук

студентка, Нaцioнaльний aвiaцiйний унiверситет

Y. Savchuk

Student of the National Aviation University

Як цитувати статтю

Костюнік О. В., Савчук Я. В. Собівартість продукції як важливий показник ефективності роботи авіаційних підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 22. С. 38–43.

Kostiunik, O. and Savchuk, Y. (2017), “Product saving as an important indicator of efficiency of aviation enterprises 'work”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 38–43.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.