EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
О. С. Качний

Назад

УДК: 353:332.145

О. С. Качний

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Анотація

Проаналізовано нормативно-правові акти, які регулюють інноваційні механізми державного управління соціально-економічним розвитком регіонів України з метою визначення переваг та окреслення перспектив їх подальшої кодифікації. Доведено суперечливість нормативно-правової бази регіонального розвитку. Запропоновано шляхи удосконалення законодавчого та нормативно-правового регулювання розвитку регіонів.

O. Kachniy

NORMATIVE LEGAL SUPPLY OF INNOVATIONAL MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION BY SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS OF UKRAINE

Summary

The normative-legal acts regulating innovative mechanisms of state management of socio-economic development of regions of Ukraine are analyzed in order to identify the advantages and outline the prospects for their further codification. Conflict of normative and legal base of regional development is proved. The ways of improvement of legislative and normative-legal regulation of development of regions are offered.

№ 22 2017, стор. 70 - 72

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 555

Відомості про авторів

О. С. Качний

к. держ.упр., докторант Міжрегіональної академії управління персоналом

O. Kachniy

Ph.D., Assistant Professor, Interregional Academy of Personnel Management

Як цитувати статтю

Качний О. С. Нормативно-правове забезпечення інноваційних механізмів державного управління соціально-економічним розвитком регіонів України. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 22. С. 70–72.

Kachniy, O. (2017), “Normative legal supply of innovational mechanisms of public administration by social and economic development of regions of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 70–72.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.