EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ СТАН СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ
М. Г. Шклярук

Назад

УДК: 316.77.061

М. Г. Шклярук

СУЧАСНИЙ СТАН СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ

Анотація

У статті встановлено значення стратегічних комунікацій як інструментарію державного управління в умовах нових викликів інформаційно-комунікаційному простору, механізму їх формування та розвитку. Констатовано, що станом на сьогодні у вітчизняному державному управлінні зроблено лише перші кроки до формування і впровадження у практику системи стратегічних комунікацій. Проаналізовано проблему налагодження ефективних комунікацій держави з громадянським суспільством. Наголошено на існуванні тенденції звуження поняття "стратегічні комунікації" до здебільшого "мілітаристського" сегменту.
Проаналізовано останні акти Президента України та Кабінету Міністрів України, які стосуються сучасного стану стратегічних комунікацій та подальшого плану дій у зазначеній сфері. Визначено перспективи діяльності органів державного управління щодо розвитку повноцінної системи стратегічних комунікацій в Україні, зокрема обгрунтовано необхідність створення нормативно-правового і практичного підгрунтя для впровадження дієвої системи стратегічних комунікацій у нинішніх умовах державотворення.

M. Shkliaruk

THE CURRENT STATE OF STRATEGIC COMMUNICATIONS IN THE SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION OF UKRAINE

Summary

The article establishes the importance of strategic communications as a tool of public administration in the face of new challenges to the information and communication sphere, the mechanism of their formation and development. It was stated that at present, in the Ukrainian public administration, only the first steps have been taken to form and implement into the practice of the system of strategic communications. The problem of establishing effective communications between the state and civil society is analyzed. The trend of narrowing the concept of "strategic communications" to the mostly "militaristic" segment is emphasized.
The latest acts of the President of Ukraine and the Cabinet of Ministers of Ukraine concerning the current state of strategic communications and the subsequent action plan in this area are analyzed. The prospects of activity of public administration bodies in the development of a full-fledged system of strategic communications in Ukraine are determined, in particular, the necessity of creating a legal and practical basis for the implementation of an effective system of strategic communications in the current conditions of state-building is grounded.

№ 22 2017, стор. 82 - 86

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 306

Відомості про авторів

М. Г. Шклярук

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

M. Shkliaruk

Ph.D student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Шклярук М. Г. Сучасний стан стратегічних комунікацій у системі державного управління України. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 22. С. 82–86.

Shkliaruk, M. (2017), “The current state of strategic communications in the system of public administration of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 82–86.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.