EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ РИНОК ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІНСТРУМЕНТІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
М. А. Юхненко

Назад

УДК: 351/354

М. А. Юхненко

СУЧАСНИЙ РИНОК ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІНСТРУМЕНТІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

У статті визначено доцільність використання комплексного підходу до упровадження інноваційних технологій та інструментів у сферу державного управління на сучасному ринку інновацій. Визначено пріоритетність апарату державного управління стосовно ініціювання ним техніко-технологічних інновацій на національному ринку. У роботі систематизовано сфери сучасного ринку інноваційних технологій та інструментів державного управління. Дослідження нормативних, інформаційних та організаційних підвалин державного управління в Україні дозволило встановити, що використання інформаційних технологій нового покоління підвищить надійність та прозорість у таких сферах, як державне управління, земельне управління, цифрова ідентифікація, реалізація права людей на виборах в органи законодавчої влади тощо. Встановлено факт еволюції української системи державного управління з класичного управління у вигляді бюрократії до соціального управління.

M. Yukhnenko

MODERN MARKET OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES AND INSTRUMENTS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Summary

The paper has outlined the feasibility of using a systematic approach to the introduction of innovative technologies and tools in the field of public administration in the modern market of innovations. The priority of the state administration apparatus in relation to the initiation of technical and technological innovations in the national market has determined. The scientific research have been systematized the areas of the modern market of innovative technologies and instruments of public administration. The study of normative, informational and organizational foundations of public administration in Ukraine has made it possible to establish that the use of the next generation of information technologies will increase reliability and transparency in areas such as public administration, land management, digital identification, implementation of people's right to vote in legislative bodies, etc. The fact of evolution of the Ukrainian system of state management from the classical management in the form of bureaucracy to social management has established.

№ 22 2017, стор. 97 - 102

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 277

Відомості про авторів

М. А. Юхненко

старший викладач кафедри фінансів, обліку та оподаткування ДонДУУ

M. Yukhnenko

Senior Lecturer of the Department of Finance, Accounting and Taxation of the Donetsk State University of Management

Як цитувати статтю

Юхненко М. А. Сучасний ринок інноваційних технологій та інструментів державного управління. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 22. С. 97–102.

Yukhnenko, M. (2017), “Modern market of innovative technologies and instruments of public administration”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 97–102.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.