EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ ВИСТАВКОВОГО БІЗНЕСУ НА ЕКОНОМІКУ МІСТА
М. В. Босовська, Ю. Б. Забалдіна, Т. П. Дупляк, А. В. Ткаченко

Назад

УДК: 659.15

М. В. Босовська, Ю. Б. Забалдіна, Т. П. Дупляк, А. В. Ткаченко

ВПЛИВ ВИСТАВКОВОГО БІЗНЕСУ НА ЕКОНОМІКУ МІСТА

Анотація

У статті розкрито теоретичні та методологічні аспекти формування економічної ефективності виставкового бізнесу на рівні регіону. Проаналізовано внесок виставкового бізнесу до місцевих економік різних країн світу на засадах мультиплікативного ефекту, в тому числі — при формуванні регіональної валової доданої вартості. Виявлено проблемні аспекти визначення економічної ефективності виставкового бізнесу в Україні, пов'язані з недосконалістю національної системи статистичних спостережень. Запропоновано методику розрахунку внеску виставкового бізнесу до економіки регіону в умовах дефіциту статистичних даних (на засадах альтернативної статистики). Досліджено стан та тенденції розвитку виставкового бізнесу в м. Києві. Надано методичні та практичні рекомендації щодо обрахування ефекту мультиплікатора виставкового бізнесу на засадах альтернативної статистики в м. Києві.

M. Bosovska, I. Zabaldina, T. Duplyak, A. Tkachenko

THE IMPACT OF THE EXHIBITION BUSINESS IN THE CITY'S ECONOMY

Summary

Theoretical and methodological aspects of economical efficiency formation of exhibition business at the regional level were presented in the article. Contribution of exhibition business to domestic economy of different countries of the world based on the multiplier effect, including when forming regional gross value added (GVA), was analyzed. Problematic aspects of determination of economical efficiency of exhibition business in Ukraine, associated with incompleteness of national system of statistical surveys, were detected. Methods of calculation of exhibition business contribution to economy of region in the context of deficit of statistical data (based on the alternative statistic) were proposed. Position and tendencies of exhibition business development in Kyiv were studied. Methodical and practical recommendations concerning calculation of the multiplier effect of exhibition business based on the alternative statistic in Kyiv were given.

№ 23 2017, стор. 16 - 22

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 736

Відомості про авторів

М. В. Босовська

д. е. н., професор кафедри готельно-ресторанного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

M. Bosovska

doctor of economics, professor, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv


Ю. Б. Забалдіна

к. е. н., доцент кафедри туризму та рекреації, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

I. Zabaldina

candidate of economics, associated professor, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv


Т. П. Дупляк

к. е. н., доцент кафедри туризму та рекреації, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

T. Duplyak

candidate of economics, associated professor, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv


А. В. Ткаченко

Генеральний директор ТОВ "Міжнародний виставковий центр", м. Київ

A. Tkachenko

General Direktor of International Exhibition Centre, Kyiv

Як цитувати статтю

Босовська М. В., Забалдіна Ю. Б., Дупляк Т. П., Ткаченко А. В. Вплив виставкового бізнесу на економіку міста. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 23. С. 16–22.

Bosovska, M., Zabaldina, I., Duplyak, T. and Tkachenko, A. (2017), “The impact of the exhibition business in the city's economy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 16–22.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.