EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ, ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК КРАЇНИ
Л. Є. Фурдичко

Назад

УДК: 336.14:353

Л. Є. Фурдичко

ФІНАНСОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ, ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК КРАЇНИ

Анотація

У сучасних умовах функціонування держави Україна розпочала новий етап свого розвитку шляхом здійснення реформ у всіх її сферах. Серед усіх реформ вирізняється реформа управління державою, в основі якої лежись реформа бюджетно-податкової системи як децентралізація місцевих бюджетів. Фінансова децентралізація виступила інструментом змін в регулюванні міжбюджетних відносин. Вона виявилася тією рушійною силою, яка дала змогу місцевим громадам почати вирішувати проблеми, що накопичувались десятиліттями. Децентралізація — це передача значних повноважень і бюджетних ресурсів від державних органів влади до органів місцевого самоврядування. Місцева влада, яка краще знається на проблемах своїх територій, ніж центральна, має змогу ефективніше їх вирішувати.

L. Furdychko

FINANCIAL DECENTRALIZATION: FORMING AND USING OF LOCAL BUDGETS OF UKRAINE, THEIR INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT OF A COUNTRY

Summary

In modern conditions of functioning of the State of Ukraine has begun a new phase of its development by implementing reforms in all its spheres. Among all the reforms has reform of budget system, based on the financial decentralization. Financial decentralization has acted as an instrument of change in the regulation of intergovernmental relations. She was the driving force that gave to local communities to begin solving problems that boil for decades. Decentralization is devolution of significant powers and budgetary resources from State authorities to the bodies of local self-government. Local authorities, who better understands the problems of their territory than central, can effectively solve them.

№ 23 2017, стор. 23 - 30

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 703

Відомості про авторів

Л. Є. Фурдичко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Національний університет "Львівська політехніка"

L. Furdychko

Ph.D. in economics, associate Professor of Finance Nacional University "Lviv Polytechnic"

Як цитувати статтю

Фурдичко Л. Є. Фінансова децентралізація: формування і використання місцевих бюджетів України, їх вплив на розвиток країни. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 23. С. 23–30.

Furdychko, L. (2017), “Financial decentralization: forming and using of local budgets of Ukraine, their influence on the development of a country”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 23–30.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.