EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
О. М. Дзюбенко

Назад

УДК: 349.6:351.774 (477)

О. М. Дзюбенко

ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Анотація

У статті обгрунтовується необхідність формування інвестиційно-інноваційної стратегії розвитку лісового господарства з метою підвищення ефективності використання лісоресурсного потенціалу. Проаналізовано основні проблеми інвестиційного забезпечення модернізації основного капіталу лісогосподарського та деревообробного виробництва. Встановлено, що переважна більшість державних лісогосподарських підприємств в останні роки демонструє прибуткову виробничо-господарську діяльність, що створює сприятливі передумови для активізації інвестиційної та інноваційної діяльності. Доведено, що інвестиційно-інноваційна стратегія розвитку лісового господарства має включати комплекс заходів стосовно модернізації парку лісогосподарської техніки, впровадження новітніх технологій в систему вирощування садивного матеріалу, створення і утримання селекційних комплексів, впровадження еколого-безпечних технологій заготівлі і транспортування деревини, створення сучасної технічної бази для забезпечення лісовпорядкування та проведення інвентаризації лісів. Встановлено, що важливою складовою інвестиційно-інноваційної стратегії розвитку лісового господарства має бути диверсифікація джерел фінансового забезпечення процесів модернізації, реконструкції та технічного переоснащення основних засобів у лісогосподарському виробництві та в лісопереробній ланці державних лісогосподарських підприємств.

O. Dzyubenko

FORMATION OF AN INVESTMENT AND INNOVATION STRATEGY FOR FORESTRY DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF INCREASING THE EFFICIENCY OF USE OF FOREST RESOURCE POTENTIAL

Summary

Formation of an investment and innovation strategy for forestry development in order to increase the efficiency of use of forest resource potential is substantiated in the article. The main problems of investment support for modernization of capital stock of forestry and woodworking production have been analysed. It has been established that the overwhelming majority of state forestry enterprises demonstrate profitable production and economic activity in recent years, which creates favourable conditions for activating investment and innovation activity. It has been proven that the investment and innovation strategy of forestry development should include a set of measures on modernization of the park of forestry machinery, implementation of the modern technologies into the system of planting stock, creation and maintenance of breeding complexes, introduction of ecologically safe technologies for harvesting and transportation of wood, creation of a modern technical base for provision of forest management and forest inventory. It has been established that diversification of sources of financial support for the modernization, reconstruction and technical re-equipment of the main assets in the forestry industry and in the forest-processing chain of state forest enterprises should be an important component of the investment and innovation strategy of forestry development.

№ 23 2017, стор. 49 - 58

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 471

Відомості про авторів

О. М. Дзюбенко

к. е. н., начальник, Черкаське обласне управління лісового та мисливського господарства, м. Черкаси

O. Dzyubenko

Ph.D. in Economics, chief, Cherkasy Forestry and Hunting Department, Cherkasy

Як цитувати статтю

Дзюбенко О. М. Формування інвестиційно-інноваційної стратегії розвитку лісового господарства в контексті підвищення ефективності використання лісоресурсного потенціалу. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 23. С. 49–58.

Dzyubenko, O. (2017), “Formation of an investment and innovation strategy for forestry development in the context of increasing the efficiency of use of forest resource potential”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 49–58.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.