EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ГЛОБАЛЬНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РОБОЧОЇ СИЛИ
І. Л. Жук

Назад

УДК: 331.5

І. Л. Жук

ГЛОБАЛЬНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РОБОЧОЇ СИЛИ

Анотація

У статті досліджено сучасний стан та тенденції зміни конкурентоспроможності робочої сили. Проведено аналіз чинників впливу на формування та підвищення конкурентоспроможності робочої сили. Досліджено проблеми професійної та вищої освіти в Україні. Розроблено шляхи вдосконалення вітчизняної системи підготовки кваліфікованих кадрів для традиційних галузей і виробництв та визначено пріоритетні напрями підвищення конкурентоспроможності робочої сили у контексті трансформаційних змін.

I. Zhuk

GLOBAL BENCHMARKS FOR THE DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF THE WORKFORCE

Summary

The article examines the current state and trends of changes in the competitiveness of labor force. The analysis of the factors influencing the formation and increase of the competitiveness of the labor force is carried out. The problems of professional and higher education in Ukraine are investigated. The ways of improving the domestic system of qualified personnel training for traditional industries and industries have been developed, and priority directions of increasing the competitiveness of labor force in the context of transformational changes are identified.

№ 23 2017, стор. 59 - 64

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 413

Відомості про авторів

І. Л. Жук

к. е. н., с. н. с., старший науковий співробітник відділу соціальних проблем ринку праці, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, м. Київ

I. Zhuk

Ph.D. in economics, senior researcher, senior research worker of department of social problems of labour-market, Institute of demography and social survey is the name of M.V.Ptukha NAS of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Жук І. Л. Глобальні орієнтири розвитку конкурентоспроможності робочої сили. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 23. С. 59–64.

Zhuk, I. (2017), “Global benchmarks for the development of the competitiveness of the workforce”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 59–64.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.