EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРУКТУРА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
З. В. Гбур

Назад

УДК: 351.72

З. В. Гбур

СТРУКТУРА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Анотація

У статті проаналізовано основні визначення "економічної безпеки". Проаналізовано складові економічної безпеки, серед яких виробнича, демографічна, енергетична, зовнішньоекономічна, інвестиційно-інноваційна, макроекономічна, продовольча, соціальна, фінансова безпека. Наведено основні ризики економічної безпеки в Україні. Подано перелік загроз національним інтересам і національній безпеці України в економічній сфері по складових системи економічної безпеки. Розглянуто економічну безпеку як взаємоузгоджену систему міжнародного, національного, рівня окремо узятої господарської структури та рівня особистості. Виділено основні проблеми забезпечення економічної безпеки, які потребують першочергового вирішення. Запропоновано основні завдання, які Україна повинна виконати у напрямі укріплення чільного місця в європейському економічному просторі.

Z. Hbur

STRUCTURE OF THE FOREIGN MINISTRY OF ECOMIC IMPROVEMENT OF UKRAINIANS IN THE CONTEXT OF THE EUROPEAN UNIVERSITY

Summary

The article analyzes the basic definitions of "economic security". The components of economic security, including industrial, demographic, energy, foreign economic, investment-innovation, macroeconomic, food, social, financial security, are analyzed. The main risks of economic security in Ukraine are presented. The list of threats to national interests and national security of Ukraine in the economic sphere according to the components of the system of economic security is given. Economic security is considered as a mutually agreed system of international, national, level of individually taken economic structure and level of personality. The main problems of ensuring economic security, which require a first-rate solution, are highlighted. The main tasks, which Ukraine has to fulfill in the direction of strengthening of the prominent place in the European economic space, is proposed.

№ 23 2017, стор. 98 - 102

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 434

Відомості про авторів

З. В. Гбур

к. н. держ. упр., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ, Україна

Z. Hbur

PhD (public administration science), doctoral student, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Гбур З. В. Структура забезпечення економічної безпеки України в контексті європейської інтеграції. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 23. С. 98–102.

Hbur, Z. (2017), “Structure of the foreign ministry of ecomic improvement of ukrainians in the context of the european university”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 98–102.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.