EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

"НОВА НОРМАЛЬ" КИТАЙСЬКОГО ЗРОСТАННЯ: КОНЦЕПТ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
Д. П. Єфремов

Назад

УДК: 338.2:330.3(510)

Д. П. Єфремов

"НОВА НОРМАЛЬ" КИТАЙСЬКОГО ЗРОСТАННЯ: КОНЦЕПТ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Анотація

Уповільнення темпів приросту ВВП спонукало китайських лідерів до пошуку нової стратегії економічного зростання. У середині цього десятиліття КНР опинилася перед пасткою середнього рівня доходів та необхідністю переходу від екстенсивного до інноваційного зростання. Керівництво країни висунуло гасло про стратегію "нової нормалі" економічного зростання країни. Проте остаточний концепт цієї політики залишається неясним. На основі аналізу виступів публічних осіб, нормативних рішень органів влади та публікацій експертів автор статті намагається відтворити комплекс змін у різних напрямах економічної політики Китаю, які констатуюють стратегію "нової нормалі". З проведеного дослідження випливає, що нова стратегія китайського розвитку спирається на підтримання середньо-високих темпів зростання за рахунок експансії сукупного попиту, структурних реформ з боку сукупної пропозиції, захист та поглиблення глобалізації, а також на перехопленні Китаєм глобального економічного лідерства.

D. Yefremov

"NEW NORMAL" OF CHINESE GROWTH: CONCEPT AND PROSPECTS OF MODERN STATE ECONOMIC POLICY

Summary

The slowdown in GDP growth has led Chinese leaders to seek a new economic growth strategy. In the middle of this decade, the PRC is facing a middle income trap and needs to move from extensive to innovative growth. The country's statesmen put forward a slogan of a "new normal" strategy for the country's economic growth. However, the final content of this policy remains unclear. Based on the analysis of public speeches, regulatory decisions of government bodies and expert publications, the author attempts to recreate a complex of changes in various areas of China's economic policy that constitutes the strategy of a "new normal". From the study, it follows that the new Chinese development strategy is based on maintaining medium-high growth, aggregate demand expansion, structural reforms of aggregate supply, protection and deepening of globalization, and China's interception of global economic leadership.

№ 23 2017, стор. 103 - 108

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 624

Відомості про авторів

Д. П. Єфремов

к. е. н., доцент кафедри макроекономіки та державного управління, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

D. Yefremov

PhD, associate professor, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Як цитувати статтю

Єфремов Д. П. "нова нормаль" китайського зростання: концепт та перспективи сучасної державної економічної політики. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 23. С. 103–108.

Yefremov, D. (2017), “"new normal" of chinese growth: concept and prospects of modern state economic policy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 103–108.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.