EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМА ПОБУДОВИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ БРЕНД-СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМУНІКАЦІЇ В АВТОМАТИЧНОМУ РЕЖИМІ
І. В. Чаплай

Назад

УДК: 531

І. В. Чаплай

СИСТЕМА ПОБУДОВИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ БРЕНД-СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМУНІКАЦІЇ В АВТОМАТИЧНОМУ РЕЖИМІ

Анотація

Проаналізовано бренд-стратегію розвитку комунікативного середовища взаємодії органів публічної влади із громадянами. Визначено основні критерії ефективності бренд-менеджменту державно-громадянською комунікацією. Запропоновано авторський підхід до вдосконалення аудиту бренда державно-громадянської комунікації шляхом створення та використання побудови індивідуального маркетингу для формування бренд-стратегії розвитку державно-громадянської комунікації в автоматичному режимі, що дає можливість передавати дані від CRM-систем електронного документообігу і програм обліку інформації в смартфони громадян-користувачів державних послуг. Зазначене має сприяти подальшим розробці і впровадженю в сучасну практику державного управління нових методологічних підходів її автоматизації.

The brand-strategy of the development of the communicative environment of the interaction of public authorities with the citizens is analyzed. The basic criteria of brand management efficiency by state-civil communication are determined. The author's approach to improving the audit of the brand of state-civil communication by creating and using the construction of individual marketing for the formation of a brand-strategy for the development of state-civil communication in an automatic mode, enabling the transfer of data from CRM-systems of electronic document management and information recording programs to smartphones of citizens is proposed. users of public services. The above should facilitate the further development and implementation of new methodological approaches to its automation in modern government practice.

I. Chaplay

SYSTEM OF CONSTRUCTION OF INDIVIDUAL MARKETING FOR FORMATION OF BRAND-STRATEGY OF DEVELOPMENT OF PUBLIC-CIVIL COMMUNICATION IN AUTOMATIC MODE

№ 23 2017, стор. 117 - 119

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 649

Відомості про авторів

І. В. Чаплай

к. н. держ. упр., докторант кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

I. Chaplay

PhD in Public Administration, doctoral student of the Department of Public Administration of the Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

Як цитувати статтю

Чаплай І. В. Система побудови індивідуального маркетингу для формування бренд-стратегії розвитку державно-громадянської комунікації в автоматичному режимі. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 23. С. 117–119.

Chaplay, I. (2017), “System of construction of individual marketing for formation of brand-strategy of development of public-civil communication in automatic mode”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 117–119.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.