EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОМПЛЕКСНИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНО-МАСОВИХ ЯВИЩ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
В. І. Курганевич

Назад

УДК: 351.86

В. І. Курганевич

КОМПЛЕКСНИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНО-МАСОВИХ ЯВИЩ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація

У статті запропоновано авторське визначення поняття "політика державного регулювання суспільно-масових явищ в інтересах забезпечення національної безпеки", а також функціональну модель системи її творення. Визначено структурні елементи комплексного механізму державного регулювання суспільно-масових явищ в інтересах забезпечення національної безпеки, а саме: правовий; інституційний; організаційний; механізм розвитку; механізм прямого державного регулювання суспільно-масових явищ, що включає в себе механізм правового регулювання, мотиваційний механізм, механізм контролю за діяльністю неформальних об'єднань громадян, механізм адміністративного регулювання, силовий механізм; механізм непрямого державного регулювання суспільно-масових явищ, що включає в себе економічний та інформаційний механізм.

V. Kurganevych

A COMPLEX MECHANISM FOR IMPLEMENTING THE POLICY OF THE STATE REGULATION OF SOCIAL-MASS PHENOMENA IN THE CONTEXT OF PROVISION OF NATIONAL SECURITY

Summary

The author proposes an author's definition of the concept of "the policy of state regulation of social-mass phenomena in the interests of ensuring national security", as well as a functional model of its creation system. The structural elements of the complex mechanism of state regulation of social-mass phenomena in the interests of ensuring national security are definis, namely: legal; institutional; organizational; development mechanism; the mechanism of direct state regulation of social-mass phenomena, which includes the mechanism of legal regulation, the motivational mechanism, the mechanism for monitoring the activities of informal associations of citizens, the mechanism of administrative regulation, the force mechanism; the mechanism of indirect state regulation of social-mass phenomena, including an economic and information mechanism.

№ 23 2017, стор. 126 - 131

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 607

Відомості про авторів

В. І. Курганевич

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

V. Kurganevych

Postgraduate student of division of European integration and globalization and management of national security of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Курганевич В. І. Комплексний механізм реалізації політики державного регулювання суспільно-масових явищ у контексті забезпечення національної безпеки. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 23. С. 126–131.

Kurganevych, V. (2017), “A complex mechanism for implementing the policy of the state regulation of social-mass phenomena in the context of provision of national security”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 126–131.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.