EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСУВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ: ТЕНДЕНЦІЇ, МОЖЛИВОСТІ, РИЗИКИ
Р. В. Корнилюк, А. В. Корнилюк

Назад

УДК: 336.7-338.1

Р. В. Корнилюк, А. В. Корнилюк

ФІНАНСУВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ: ТЕНДЕНЦІЇ, МОЖЛИВОСТІ, РИЗИКИ

Анотація

У статті досліджуються особливості розвитку та проблеми фінансування компаній сектору малого та середнього бізнесу (МСБ). Розкрито роль малих і середніх компаній в економіці та соціальній сфері України, а також виявлено нові тенденції у зміні галузевої структури сектору МСБ, що визначає специфіку його фінансування. Зокрема зафіксовано посилення частки сільськогосподарських компаній і зниження сегменту послуг в загальних офіційно задекларованих обсягах реалізації продукції, що може свідчити про загострення проблем тінізації галузей, які мають бути джерелом росту в постіндустріальній економіці, втім лишаються за периметром банківського фінансування в Україні. Проведено емпіричний аналіз структури фінансування та індикаторів кредитоспроможності МСБ у розрізі секторів економіки за період 2012—2016 рр. Значна увага приділяється впливу системної фінансової нестабільності та диспропорцій у структурі капіталу МСБ на рівень доступу до банківських кредитних ресурсів. На основі результатів емпіричних досліджень надано рекомендації щодо шляхів активізації процесу зовнішнього фінансування МСБ.

R. Kornyliuk, A. Kornyliuk

SME FINANCING: TENDENCIES, OPPORTUNITIES, RISKS

Summary

The article investigates the development of small and medium enterprises (SME) and their problems of financing. The role of small and medium enterprises in the economy and social sphere of Ukraine is revealed, as well as new trends in changing the sectoral structure of the SME sector, which determines the specificity of its financing. In particular, there was a strengthening of agricultural companies share in the total officially declared sales volumes. Conversely, a decrease declared sales volumes in the segment of services was observed. That tendency may indicate a rise shadow economy in industries that should be a source of growth in the post-industrial economy, but feel lack of bank financing in Ukraine. An empirical analysis of the financing structure and SME lending indicators in the context of main sectors of the economy during the 2012—2016 period has been carried out. Considerable attention is paid to the impact of systemic financial instability and imbalances in the SME capital structure on the level of access to bank lending resources. Based on the results of empirical studies, recommendations were made on ways to intensify the process of external financing of SMEs.

№ 24 2017, стор. 43 - 50

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 645

Відомості про авторів

Р. В. Корнилюк

к. е. н., доцент кафедри банківської справи, Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана, м. Київ

R. Kornyliuk

PhD in Finance, associate professor, Banking System Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv


А. В. Корнилюк

к. е. н., доцент кафедри корпоративних фінансів та контролінгу, Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана, м. Київ

A. Kornyliuk

PhD in Finance, associate professor, Corporate Finance and Controlling Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

Як цитувати статтю

Корнилюк Р. В., Корнилюк А. В. Фінансування малого та середнього бізнесу: тенденції, можливості, ризики. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 24. С. 43–50.

Kornyliuk, R. and Kornyliuk, A. (2017), “Sme financing: tendencies, opportunities, risks”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 43–50.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.