EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НЕОПРОТЕКЦІОНІСТСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ
В. Г. Панченко

Назад

УДК: 339.972 — 339.9.012.435

В. Г. Панченко

НЕОПРОТЕКЦІОНІСТСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Анотація

Статтю присвячено виокремленню серед інструментів монетарної політики тих із них, що володіють неопротекціоністським потенціалом, який втілюється у здатності країн, що зберегли монетарний суверенітет, ефективно досягати цілей, закріплених у мандаті Центрального Банку та здійснювати стимулювальний вплив на посткризове відновлення економіки. Виокремлено основні трансмісійні канали від'ємних відсоткових ставок. Доведено, що монетарна політика має бути складовою поміркованої та збалансованої стратегії, що має також предбачати проведення комплексних структурних реформ, стимулюючої фіскальної політики та пруденційної політики, яка б забезпечила міцність та стійкість фінансовго сектору.

V. Panchenko

NEO-PROTECTIONIST POTENTIALS OF MONETARY POLICY

Summary

The article aims to identify the group of monetary policy instruments with neo-protectionist potentials within the set of monetary policy instruments, where neo-protectionist potentials refer to the capacities of countries that could preserve the monetary sovereignty to achieve, in effective ways, the goals fixed in the mandate of Central Bank, and to have stimulating effects for the post-crisis recovering of the economy. The main transmission channels of negative interests are defined. It is demonstrated that monetary policy needs to be a component of moderate and balanced strategy designed for implementation of comprehensive structural reforms, stimulating policy and prudential policy that would secure strength and stability of the financial sector.

№ 24 2017, стор. 51 - 55

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 776

Відомості про авторів

В. Г. Панченко

к. і. н., докторант, Маріупольський державний університет

V. Panchenko

PhD, post-PHD at Mariupol State University

Як цитувати статтю

Панченко В. Г. Неопротекціоністський потенціал монетарної політики . Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 24. С. 51–55.

Panchenko, V. (2017), “Neo-protectionist potentials of monetary policy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 51–55.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.