EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ УНІВЕРСИТЕТУ В СЕКТОРНІЙ СТРУКТУРІ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ
В. І. Усик, Т. В. Матусевич

Назад

УДК: 378.4: 330.342.24

В. І. Усик, Т. В. Матусевич

РОЛЬ УНІВЕРСИТЕТУ В СЕКТОРНІЙ СТРУКТУРІ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

Анотація

Побудова в Україні моделі "економіки знань" вимагає поєднання існуючих культурних традицій і наявних людських ресурсів із вимогами глобальної економіки та сучасними соціальними реаліями. У сучасних умовах для України вкрай важливим є створення університетів світового класу. Ця робота ведеться не перший рік і наразі потребує зміни стратегії і концентрації на тих ВНЗ, які вже сьогодні займають лідерські позиції, хоча б з точки зору національних рейтингових систем. Очевидним є те, що пріоритетним є формування ефективного фінансового механізму та колективу висококваліфікованих кадрів на базі створених прогресивних "острівцях" поєднання науки та освіти.

V. Usyk, T. Matusevych

THE ROLE OF UNIVERSITY IN THE SECTORAL STRUCTURE OF KNOWLEDGE ECONOMY

Summary

The process of building a "knowledge economy"model in Ukraine requires a combination of existing cultural traditions and available human resources with the requirements of the global economy and modern social realities. In today's conditions, the creation of world-class universities is extremely important for Ukraine. This work has been started many years ago and now needs to change the strategy and concentration on the universities that already hold leadership positions, at least in terms of national rating systems. It is obvious that the establishment of an efficient financial mechanism and a team of highly skilled personnel on the basis of already created progressive "islands" of the combination of science and education is a priority.

№ 24 2017, стор. 61 - 65

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 206

Відомості про авторів

В. І. Усик

к. е. н., доцент, докторант кафедри макроекономіки та державного управління, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

V. Usyk

PhD in Economics,Associate Professor, Postdoctoral Researcher of the Department of Macroeconomics and Public Administration, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"


Т. В. Матусевич

к. філос. наук, доцент кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

T. Matusevych

PhD in Philosophy of Education, Associate Professor at the Social Philosophy, Philosophy of Education, Education Policy Department, National Pedagogical Dragomanov University

Як цитувати статтю

Усик В. І., Матусевич Т. В. Роль університету в секторній структурі економіки знань. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 24. С. 61–65.

Usyk, V. and Matusevych, T. (2017), “The role of university in the sectoral structure of knowledge economy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 61–65.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.