EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА ПАСИВАМИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
Ю. П. Макаренко, А. А. Хоруженко

Назад

УДК: 336.71

Ю. П. Макаренко, А. А. Хоруженко

УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА ПАСИВАМИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

Анотація

У сучасних економічних умовах від стабільності банківської системи залежить розвиток та функціонування всієї економіки. Керівництво банківських структур постійно вирішує важливі питання щодо удосконалення управління фінансовими процесами таких структур. Це вимагає неперервного планування фінансової діяльності банку з метою недопущення кризи ліквідності та платоспроможності. Планування є досить важливим для управління та розвитку банківської діяльності. З цієї точки зору надзвичайно важливим є процес розробки стратегії управління його активами та пасивами.

Yu. Makarenko, A. Khoruzhenko

MANAGEMENT OF ASSETS AND LIABILITIES OF THE COMMERCIAL BANK WITH THE AIM OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF THEIR USE

Summary

In modern economic conditions, the development and functioning of the whole economy depends on the stability of the banking system. Management of banking structures constantly solves important issues in improving the management of financial processes of such structures. This requires a continuous planning of the bank's financial activities in order to prevent a liquidity and solvency crisis. Planning is very important for the management and development of banking activities. From this perspective, the process of developing a strategy for managing its assets and liabilities is extremely important.

№ 24 2017, стор. 66 - 70

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 666

Відомості про авторів

Ю. П. Макаренко

д. е. н., професор, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

Yu. Makarenko

Doctor of Economic sciences, professor, The Dniprovs'kyy National University named after Oles' Gonchar


А. А. Хоруженко

студентка 6-го курсу, магістр, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

A. Khoruzhenko

6th year student, master, The Dniprovs'kyy National University named after Oles' Gonchar

Як цитувати статтю

Макаренко Ю. П., Хоруженко А. А. Управління активами та пасивами комерційного банку з метою підвищення ефективності їх використання. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 24. С. 66–70.

Makarenko, Yu. and Khoruzhenko, A. (2017), “Management of assets and liabilities of the commercial bank with the aim of improving the efficiency of their use”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 66–70.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.