EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВО КРЕДИТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРОЮ АКТИВІВ БАНКУ
С. М. Халатур, М. Г. Пістунова

Назад

УДК: 338:336

С. М. Халатур, М. Г. Пістунова

ФІНАНСОВО КРЕДИТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРОЮ АКТИВІВ БАНКУ

Анотація

Метою статті є обгрунтування теоретичних аспектів сутності процесу управління структурою активів, визначення напрямів вдосконалення структури активів комерційного банку. В статті розглядається сутність процесу управління структурою активів банку, досліджуються основні цілі цього процесу. Обгрунтовується роль управління активами в забезпеченні фінансової стабільності банку.

S. Khalatur, М. Pistunova

MANAGEMENT OF THE BANK'S ASSETS STRUCTURE

Summary

The purpose of the article is to justify the theoretical aspects of the essence of the process of managing the structure of assets, determine the directions for improving the structure of the assets of a commercial bank. The essence of the process of managing the structure of the bank's assets is examined in the article, the main goals of this process are investigated. The role of asset management in ensuring financial stability of the bank is substantiated.

№ 24 2017, стор. 77 - 82

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 507

Відомості про авторів

С. М. Халатур

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

S. Khalatur

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Finance and Banking Department, Dnipro State Agrarian and Economic University


М. Г. Пістунова

магістрант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

М. Pistunova

Dnipro State Agrarian and Economic University

Як цитувати статтю

Халатур С. М., Пістунова М. Г. Фінансово кредитне забезпечення управління структурою активів банку. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 24. С. 77–82.

Khalatur, S. and Pistunova, М. (2017), “Management of the bank's assets structure”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 77–82.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.