EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНФРАСТРУКТУРНИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
Д. С. Богданов

Назад

УДК: 338.24:711

Д. С. Богданов

ІНФРАСТРУКТУРНИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Анотація

У статті розкрито проблематику розвитку сільських територій України, розроблено шляхи підвищення рівня багатофункціональності в сільській місцевості, обгрунтовано стратегічне значення сільського розвитку в цілому.
Досліджено багатофункціональний розвиток сільських територій, який є важливою складовою нарощування потенціалу, оскільки завдяки цьому збільшується чисельність тих видів несільськогосподарської діяльності, де впровадження інновацій відбувається швидше та ефективніше, ніж у аграрному секторі економіки. Крім того, багатофункціональний розвиток сільських територій створює умови для максимальної реалізації синергетичного ефекту у функціонуванні економіки сільських територій регіону, що сприяє підвищенню їх інвестиційної привабливості.

D. Bohdanov

INFRASTRUCTURAL DEVELOPMENT OF THE RURAL AREAS

Summary

The article deals with the problems of rural areas development in Ukraine, ways of increasing the level of multifunctionality in rural areas have been developed, the strategic importance of rural development in general has been justified.
The multifunctional development of rural areas, which is an important component of capacity building, is explored as a result of which the number of non-agricultural activities increases, where the introduction of innovations takes place faster and more efficiently than in the agrarian sector of the economy. In addition, multifunctional development of rural territories creates conditions for maximal realization of synergistic effect in the functioning of the economy of rural areas of the region, which contributes to increase their investment attractiveness.

№ 24 2017, стор. 92 - 95

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 624

Відомості про авторів

Д. С. Богданов

аспірант, Миколаївський національний аграрний університет

D. Bohdanov

Postgraduate student, Mykolayiv National Agrarian University

Як цитувати статтю

Богданов Д. С. Інфраструктурний розвиток сільських територій. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 24. С. 92–95.

Bohdanov, D. (2017), “Infrastructural development of the rural areas”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 92–95.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.