EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОГНОЗНІ СЦЕНАРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РИНКУ ЯЛОВИЧИНИ
В. О. Ляховець

Назад

УДК: 338.433 (477)

В. О. Ляховець

ПРОГНОЗНІ СЦЕНАРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РИНКУ ЯЛОВИЧИНИ

Анотація

У статті проаналізовано сучасні підходи до прогнозування ринку яловичини та здійснено оцінку прогнозних сценаріїв розвитку ринку яловичини. Розкрито особливості ринку яловичини як об'єкта прогнозування. Сформовано стратегію розвитку ринку яловичини у якості окремої ланки національної економіки країни та регіону. Охарактеризовано модель відтворення стада великої рогатої худоби. Удосконалено методику прогнозування попиту та пропозиції. Введено коефіцієнт прогнозного співвідношення попиту і пропозиції продукції яловичини. Відображено експоненціальний тренд споживання яловичини до 2021 року.

V. Liahovets

FORECAST SCENARIOS OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE BEEF MARKET

Summary

The article analyzes the modern approaches to forecasting the beef market and evaluates the forecast scenarios for the development of beef market. The features of the beef market as a prediction object are revealed. The strategy of development of beef market as a separate part of the national economy of the country and region has been formed. A model for reproduction of a herd of cattle is described. The method of forecasting demand and supply has been improved. The coefficient of the forecast ratio of demand and supply of beef production was introduced. The exponential trend of beef consumption by 2021 is shown.

№ 24 2017, стор. 96 - 100

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 520

Відомості про авторів

В. О. Ляховець

молодший науковий співробітник, аспірант кафедри менеджменту біоресурсів і природокористування, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

V. Liahovets

Postgraduate of the Department of Management Life and Environmental Sciences, Ternopil national economic university, Ternopil

Як цитувати статтю

Ляховець В. О. Прогнозні сценарії економічного розвитку ринку яловичини. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 24. С. 96–100.

Liahovets, V. (2017), “Forecast scenarios of economic development of the beef market”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 96–100.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.