EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЙ
Л. Х. Тихончук

Назад

УДК: 339.72.015:339.92

Л. Х. Тихончук

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЙ

Анотація

Метою статті є дослідження інструментів державного регулювання діяльності міжнародних корпорацій. Актуальність теми полягає в тому, що в умовах глобалізованої економіки найбільші міжнародні компанії, що володіють філіями і дочірніми підприємствами в десятках країн, із багатьма тисячами співробітників різних національностей, стають основною господарською одиницею приймаючих країн. Таким чином, значний інтерес та практичну цінність несе визначення змісту державного регулювання діяльності міжнародних корпорацій, на основі аналізу інструментів державної підтримки зовнішньоекономічної діяльності компаній. В статті досліджено динаміку найбільших обсягів транскордонних злиттів по країнах. Проаналізовано обсяги залучених прямих іноземних інвестицій у відсотках від валового внутрішнього продукту країн світу та визначено держави, де зосереджений основний капітал та менеджмент найбільших глобальних корпорацій. Досліджено систему державної підтримки діяльності національних корпорацій за кордоном в Німеччині та Франції. За результатами досліджень сформовано сутність поняття "державне регулювання міжнародної економічної діяльності корпорацій".

L. Tikhonchuk

STATE REGULATION OF INTERNATIONAL ECONOMIC ACTIVITY OF CORPORATIONS

Summary

The purpose of the article is to study the instruments of state regulation of the activities of international corporations. The urgency of the topic lies in the fact that under the conditions of a globalized economy, the largest international companies with subsidiaries and affiliated enterprises in dozens of countries, with many thousands of employees of different nationalities, become the main economic unit of the host countries. Thus, the definition of the content of state regulation of activity of international corporations, on the basis of analysis of instruments of state support of foreign economic activity of companies, is of considerable interest and practical value. The article investigates the dynamics of the largest volumes of cross-border mergers across countries. The volume of attracted foreign direct investment as a percentage of the gross domestic product of the countries of the world and the state where the fixed capital and management of the largest global corporations are concentrated are analyzed. The system of state support for the activities of national corporations abroad in Germany and France has been explored. According to the results of the research, the essence of the concept of "state regulation of international economic activity of corporations" has been formed.

№ 24 2017, стор. 118 - 122

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 307

Відомості про авторів

Л. Х. Тихончук

к. держ. упр., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

L. Tikhonchuk

PhD Public Administration, Associate Professor, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

Як цитувати статтю

Тихончук Л. Х. Державне регулювання міжнародної економічної діяльності корпорацій. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 24. С. 118–122.

Tikhonchuk, L. (2017), “State regulation of international economic activity of corporations”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 118–122.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.