EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСУВАННЯ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА ЗА УМОВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
К. В. Паливода

Назад

УДК: 336:332.82:332.85

К. В. Паливода

МЕХАНІЗМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСУВАННЯ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА ЗА УМОВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті розглядаються проблеми фінансування житлового будівництва в умовах особливостей та ризиків ринку України, а також недосконалого його регулювання, тривалої соціально-економічної нестабільності в країні, системної кризи та гібридної війни останніх років. Аналізується досвід застосування ПАТ АКБ "АРКАДА" такого механізму фінансування, як фонд фінансування будівництва, а також інструментів фінансування, а саме: житлових капітальних інвестицій, іпотечних кредитів, довірчої власності, довірчого управління, фінансової установи — управителя, одиниці інвестування та обліку ОдІн. Обгрунтовано позитивний вплив цього механізму та інструментів на хід реалізації програм будівництва житла, забезпечення його доступності в умовах несприятливого соціально-економічного середовища.

K. Palyvoda

MECHANISMS AND INSTRUMENTS FOR FINANCING OF HOUSING CONSTRUCTION IN PERIOD OF SOCIAL ECONOMIC INSTABILITY IN UKRAINE

Summary

In this article the problems of financing of residential construction in the conditions of the special features and risks of the Ukrainian market, the problems of imperfect regulation of the market, long-term socio-economic instability in the country, systemic crisis and hybrid war of recent years are consideration.
The experience of using the JSC PJSC "ARCADA" in such financing mechanism as the construction financing fund, as well as financing instruments, namely, residential capital investment, mortgage loans, trust property, trust management, financial institution — manager, unit of investment and accounting OdIn is analyzed.
The positive influence of this mechanism and tools on the course of realization of housing development programs, ensuring its availability in conditions of unfavorable socio-economic environment is substantiated.

№ 1 2018, стор. 5 - 10

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 541

Відомості про авторів

К. В. Паливода

д. е. н., Заслужений економіст України, Голова Правління ПАТ АКБ "АРКАДА"

K. Palyvoda

Phd, Honored Economist of Ukraine, Chair of the Board of PJSC JSCB "ARCADA"

Як цитувати статтю

Паливода К. В. Механізми та інструменти фінансування житлового будівництва за умов соціально-економічної нестабільності в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 1. С. 5–10.

Palyvoda, K. (2018), “Mechanisms and instruments for financing of housing construction in period of social economic instability in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 5–10.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.